Kuvassa pyöriä asuinrakennuksen pihalla kesäisessä Suomenlinnassa

Asuinhuoneistojen vuokrien korottaminen

Sivulle on koottu marraskuun vuokralaisillassa esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia koskien vuokrien korotusta.

Kysymyksiä ja vastauksia vuokrien korotuksesta

Lue kysymyksiä ja vastauksia vuokran korotukseen liittyen.

Suomenlinnan hoitokunnan johtokunnan kokousten pöytäkirjat sekä muut viraston asiakirjat löytyvät täältä.

Vuokralaisilta 10.4.2018

Vuokralaisilta 30.11.2017

Torstaina 30.11.2017 pidetiin Tenalji von Fersenissä asuinhuoneistojen vuokralaisille vuokralaisilta. Tilaisuuden aiheena oli Suomenlinnan hoitokunnan johtokunnan 29.11.2017 laatimat vuokrankorotuslinjaukset sekä vuokrankorotusneuvotteluiden aloittaminen.

Suomenlinnan hoitokunnan johtokunnan kokous 29.11.2017

Ote johtokunnan kokouspöytäkirjasta 7/2017, 29.11.2017.

4 § Vuokratasoa koskeva selvitys

Johtaja Ulla Räihä esitteli Suomenlinnan hoitokunnan ehdotuksen Suomenlinnan asuinhuoneistojen vuokratason nostamiseksi.

Suomenlinnan hoitokunta on keskustellut vuokrankorotuksesta asukkaiden kanssa 31.10.2017. Tilaisuudessa esiteltiin Suomen Vuokranantajat ry:n lausunto ja aineisto on ollut nähtävillä Vuokralaiset-sivustolla. Palaute lausunnosta on kerätty 31.10 – 6.11.2017 välisenä aikana.

Suomenlinnan hoitokunnan esitys on, että nykyisiä vuokria korotetaan kahden vuoden aikana yhteensä 20,18 %. Vuokrankorotukset esitetään tehtäväksi siten, että vuonna 2019 vanhojen sopimusten vuokrat vastaavat uusien sopimustenmukaisia vuokria. Tulevat sopimukset laaditaan samalla tasolla kuin uudet sopimukset.

Käydyn keskustelun jälkeen päätettiin, että neuvottelut vuokratason korotuksesta käynnistetään 30.11.2017 Suomenlinnan hoitokunnan esitysten pohjalta. Lopullisessa vuokratasossa voidaan huomioida kulttuuripoliittiset seikat.

Valtiovarainministeriön edustaja Kati Jussila jätti eriävän mielipiteen vuokratason korotukseen. Jussila katsoo, että vuokratason korotus tulee toteuttaa johtokunnan kokouksen 6/2017 (25.10.2018) päätöksen 4 §:n 3 kohdan mukaan, jossa todetaan, että uusissa vuokrasopimuksissa noudatetaan Helsingin kaupungin keskimääräistä vuokratasoa (Suomen Vuokranantajat ry:n lausunto). Voimassa olevissa vuokrasopimuksissa vuokratasoa nostetaan asteittain.

Suomenlinnan asukkaiden edustaja Herman Ljungberg jätti eriävän mielipiteen olemassa olevien vuokrasopimusten korottamiseen. Ljungberg katsoo, että vuokratasoa koskevaa asiaa ei voida ratkaista puutteellisten ja myöhään saapuneiden asiakirjojen perusteella. Asian käsittely olisi tullut siirtää seuraavaan kokoukseen.

Vuokralaisilta 31.10.2017

Tiistaina 31.10.2017 pidetiin Tenalji von Fersenissä asuinhuoneistojen vuokralaisille vuokralaisilta. Tilaisuuden aiheena oli Suomenlinnan hoitokunnan teettämän vuokratasoselvityksen läpikäynti. Selvityksen on laatinut hoitokunnan pyynnöstä Suomen Vuokranantajat ry ja heidän neuvontalakimiehensä Ville Hopsu oli paikalla kertomassa selvityksestä tarkemmin ja vastaamassa vuokralaisten kysymyksiin.

Alta löytyvät Suomenlinnan hoitokunnan Suomen Vuokranantajat ry:lle toimittama vuokratasoselvityspyyntö, vastaanotettu vuokratasoselvitys, sekä Ville Hopsun että hoitokunnan johtaja Ulla Räihän diaesitykset.

Palautetta tapahtumasta pyydettiin toimittamaan maanantaihin 6.11.2017 mennessä osoitteeseen vuokralaiset@suomenlinna.fi tai toimittamalla tilaisuudessa jaettu paperilomake C40 asiakaspalveluun/ ulko-oven postiluukkuun. Palautetta saatiin asukkailta runsaasti ja jokainen palaute on luettu ja taltioitu. Kaikki palautteet on toimitettu Suomenlinnan hoitokunnan johtokunnalle. Palautteita ei julkaista verkossa, koska palautteet sisälsivät runsaasti tunnistettavaa ja asukkaita yksilöivää tietoa. Julkaisu voi loukata palautteenantajan yksityisyyttä.