Susaaren pienvene telakka

Susisaaren pienvenetelakalle etsitään ympärivuotista yrittäjää

Suomenlinnan Susisaaren 1800-luvun lopulla perustettu pienvenetelakka on ollut jatkuvassa käytössä vuoteen 2016 asti, jolloin telakan pitkäaikainen vuokralainen lopetti toimintansa. Etsimme nyt Susisaaren pienvenetelakalle uutta ympärivuotista yrittäjää.

Pienvenetelakan historia ulottuu 1890-luvulle saakka, jolloin Venäjän tykistö perusti telakan omaan käyttöönsä. Susisaaren pienvenetelakasta on käytetty muun muassa nimityksiä rullatelakka, nostotelakka, hinaustelakka, vetotelakka, venetelakka, Merenkävijöiden telakka ja Saarisen telakka.

Suomenlinna hoitokunta on teettänyt vuonna 2018 telakka-alueen historiaselvityksen (Petri Sipilä) ja selvityksen maaperän haitta-aineista (riskinarviointi, Vahanen Environment Oy).

Pienvenetelakka lukuina

  • Vuokra-alueen pinta-ala 3800 m2.
  • Vinssivajan kerrosala 107 m2
  • Huoneistoala 45 m2

Sopimusperusteista

Pienvenetelakan vuokran määrä sekä vastuut alueen, sen rakenteiden ja teknisten laitteiden korjaustöistä neuvotellaan valitun yrittäjän kanssa.

Pienvenetelakan toiminta ei edellytä ympäristölupaa, mikäli toiminta jatkuu pienimuotoisena. Vuokraajan tulee kirjallisesti sitoutua noudattamaan ympäristöstä ja turvallisuudesta säädettyjä lakeja ja määräyksiä.

Historiaselvitys ja B63 Vinssivajan pohjapiirustukset

Jätä vapaamuotoinen konseptiehdotus

Vaikka Suomenlinnan hoitokunnalla ei ole mahdollisuutta suorittaa alueen kunnostustoimenpiteitä ennen vuotta 2022, pyydämme kiinnostuneilta yrittäjiltä konseptiehdotuksia alueen käytöstä ja toiminnasta. Vapaamuotoisia ehdotuksia voi lähettää Suomenlinnan hoitokunnan kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@suomenlinna.fi.

Lisätietoja: