Kuvassa kaksi henkilö kunnostavat kuninkaanportin kivitauluja

Vaihe 1: Historia ja nykytilanne

Hoito- ja käyttösuunnitelmatyö on jatkuva prosessi, jonka ensimmäinen osa on historian ja nykytilanteen kartoitus. Historia ja nykytilanne on hahmotettu kokonaisuuksina, joiden varaan tulevaisuutta suunnitellaan.

Nyt tehtävä hoito- ja käyttösuunnitelma on yksi linkki Suomenlinnan hoidon pitkässä ketjussa. HKS-työssä huomioidaan aiemmat Suomenlinnan hoitoa ja käyttöä linjaavat suunnitelmat sekä yhteiskunnan muuttuminen.

Hoito- ja käyttösuunnitelmatyö on jatkuva prosessi, jota työstetään eteenpäin yhdessä kumppanien kanssa. Työn ensimmäinen osa on historian ja nykytilanteen kartoitus. Historia ja nykytilanne on hahmotettu kokonaisuuksina, joiden varaan tulevaisuutta suunnitellaan. Kokonaisuuksia on muodostettu aikaisemmasta hoitosuunnitelmasta saadun palautteen perusteella. Historia ja nykytilanne koostuu seuraavista sisällöistä.

Koko HKS-prosessiin voit tutustua täällä.

1700-luvulta peräisin oleva kartta Itämeren alueesta

Linnoitus ja Itämeri

Suomenlinna on Helsingin edustan saarille vuonna 1748 perustettu merilinnoitus. Se on historiansa aikana kuulunut Ruotsin ja Venäjän alueeseen ja toiminut osana laajempaa linnoitus- ja puolustusverkostoa.

Suurmaisema

Suomenlinnan linnoitussaaria ympäröivää näköpiiriä ja merellistä kaupunki-ympäristöä kutsutaan Suomenlinnan suurmaisemaksi.

Kuvassa Suomenlinnan hoitokunnan toimisto talvella

Suomenlinnan korjausvelka

Suomenlinnan korjausvelka tarkoittaa toimenpiteitä, joiden toteuttamisen jälkeen kyseisten kohteiden ja alueiden säilyttämiseen riittää säännöllinen ylläpito.

Kuvassa näkyy vaalea asuinrakennus Nooan arkki, jonka edessä seisoo kolme ihmistä katsomassa karttaa

Säilyneisyys

Suomenlinna suojeluesitys ja siihen liittyvä kartta-aineisto kuvaa Suomenlinnan säilyneisyyttä ja suojeltavaksi esitettyjä kohteita.

Kestävä matkailu

Suomenlinnan kulttuurisen, sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen menestyksen turvaamiseksi hyödynnetään kestävän matkailun keinoja.

Kuvassa muuria ja punaisia syksyn lehtiä

Hallinnon järjestelyt

Suomenlinnan toimintaympäristö on muuttumassa yhä nopeammin. Tutustu Suomenlinnan resursseihin ja virallisiin säädöksiin Suomenlinnasta.

Kuninkaanportin uudelleen maalatut muistolaatat.

Taustamateriaalit ja käsitteitä

Sivulla esitellään keskeisiä materiaaleja ja käsitteitä, jotka liittyvät maailmanperintökohteisiin, kulttuuriperintöön ja restaurointiin.