Kuvassa kaksi henkilö kunnostavat kuninkaanportin kivitauluja

Vaihe 1: Historia ja nykytilanne

Hoito- ja käyttösuunnitelmatyö on jatkuva prosessi, jonka ensimmäinen osa on historian ja nykytilanteen kartoitus. Historia ja nykytilanne on hahmotettu kokonaisuuksina, joiden varaan tulevaisuutta suunnitellaan.

Nyt tehtävä hoito- ja käyttösuunnitelma on yksi linkki Suomenlinnan hoidon pitkässä ketjussa. HKS-työssä huomioidaan aiemmat Suomenlinnan hoitoa ja käyttöä linjaavat suunnitelmat sekä yhteiskunnan muuttuminen.

Hoito- ja käyttösuunnitelmatyö on jatkuva prosessi, jota työstetään eteenpäin yhdessä kumppanien kanssa. Työn ensimmäinen osa on historian ja nykytilanteen kartoitus. Historia ja nykytilanne on hahmotettu kokonaisuuksina, joiden varaan tulevaisuutta suunnitellaan. Kokonaisuuksia on muodostettu aikaisemmasta hoitosuunnitelmasta saadun palautteen perusteella.

Klikkaa valikosta auki haluamasi, historiaa tai nykytilannetta kuvaava kokonaisuus.

Kaavioon kuvattu ympyrämuotoisesti hoito-ja käyttösuunnitelmaprosessin vaiheet ja eteneminen

Miten HKS tehdään?

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa on neljä osaa, jotka vievät työtä jatkuvasti eteenpäin.

Kuvassa traktori talvisessa maisemassa kustaanmiekalla.

Miksi HKS tarvitaan?

Maailmanperintökohteiden hoito- ja käyttösuunnitelmat varmistavat hallitun suojelun ja kehittämisen.