Museovirasto on esittänyt Suomenlinnan suojelemista rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. Suojeluesitys ja siihen liittyvä kartta-aineisto kuvaa Suomenlinnan säilyneisyyttä ja suojeltavaksi esitettyjä kohteita. Tutustu suojeluesitykseen (pdf).

Kolme ensimmäistä karttaa ovat Museoviraston suojeluesityksen liitetiedostoja. Ne osoittavat, että merkittävää osaa Suomenlinansta on esitetty suojeltavaksi rakennuslailla. Neljäs kartta on yhdistelmäkartta kolmen kartan sisällöistä.

Kartta S1: ulkoasultaan ja sisätiloiltaan hyvin säilyneet rakennukset ja linnoituslatteet sekä telakka rakenteineen ja varusteineen, kuten telakan padot, portit, nosturit, pumppaamot ja veden poistoputki.

Klikkaa kuvasta isommaksi.

Kartta S2: Ulkoasultaa. hyvin säilyneet rakennukset ja linnoituslaitteet, maalinnoitteet ja linnoituspihat, maalinnoitteet ja linnoituspihat, rakennetut rannat, sekä makeanveden keräilyjärjestelmät.

Klikkaa kuvasta isommaksi.

 

Kartta S3: aukiot, väylät, puistot, puutarhat ja puurivistöt.

Klikkaa kuvasta isommaksi.

Kartat S1, S2 ja S3.

Klikkaa kuvasta isommaksi.

 

Suomenlinnan rakennusvaiheet

Karttapohja eri värikoodein. Suomenlinnan linnoitukset, vallit ja rakennukset muodostavat useita ajallisia kerrostumia.

Suomenlinnan linnoitukset, vallit ja rakennukset muodostavat useita ajallisia kerrostumia.Klikkaa kuvasta isommaksi (jpg).