Kuvassa näkyy Suomenlinnan muuria ja keltaista ukonpalko-kasvillisuutta

HKS-prosessi

Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelmaa tehdään laajan verkoston kanssa prosessina, joka etenee koko ajan.

Maailma muuttuu jatkuvasti. Siispä myös Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelma pysyy liikkeessä. Suomenlinnan merilinnoitus on pysyvä mutta elävä, ja sama idea on myös hoito- ja käyttösuunnitelman pohjana. Työtä tehdään yhdessä laajan verkoston kanssa prosessina, joka etenee koko ajan.

Hoito- ja käyttösuunnitelma koostuu neljästä osasta:

1. Historia ja nykytilanne
2. Tulevaisuuden suuntaviivat
3. Toimenpideohjelma
4. Seuranta ja kehittäminen

Ensin suunnitelmalle laadittiin perusta luomalla katsaus historiaan ja nykytilanteeseen. Vuonna 2018 luotiin tulevaisuuden suuntaviivat yhdessä sidosryhmien kanssa. Vuonna 2019 laaditaan toimenpideohjelma, jonka avulla päästään tavoitteisiin. Yhtä lailla tärkeää on seuranta, vaikutusten arviointi ja kehittäminen, joihin päästään arviolta vuonna 2020.

Kehitysvaiheessa mietitään, ovatko toimenpiteet oikeita ja onko nopeasti muuttuvassa maailmassa tullut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat jo tulevaisuuden suuntaviivoihin mietittyihin osatavoitteisiin. On mahdollista, että havaitaan tarpeita muutoksille, jotta isot tavoitteet säilyvät kirkkaina näköpiirissä. Tästä seuraa jälleen toimenpideohjelman työstöä ja sen jälkeen seurantaa ja kehittämistä.

HKS siis etenee ja kehittyy koko ajan. Keskeistä prosessissa on sidosryhmien osallistuminen ja vaikutus. Kutsumme kaikki mukaan vaalimaan yhteistä kulttuuriperintöämme ja säilyttämään Suomenlinnaa jälkipolville!

Voit tutustua koko prosessiin myös siitä kertovan esitteen avulla. Lataa PDF-muotoinen esite tästä.

Voit suurentaa kaavion kokoa klikkaamalla sitä.

Kaavioon kuvattu ympyrämuotoisesti hoito-ja käyttösuunnitelmaprosessin vaiheet ja eteneminen