Kuvassa ehrensvärdin hauta keväisessä maisemassa. Taustalla muuria ja Suomenlinnan kirkko

Vaihe 4: Seuranta ja kehittäminen

Tärkeää hoito- ja käyttösuunnitelman onnistumiselle on seuranta ja kehittäminen. Niiden perusteella arvioidaan, toimiiko suunnitelma kuten on tarkoitettu vai tuleeko sitä muokata.

Hoito- ja käyttösuunnitelma tähtää hyvinvoivan Suomenlinnan säilyttämiseen jälkipolville. Työtä tehdään yhdessä laajan verkoston kanssa jatkuvana prosessina.

Suunnitelman olennainen osa on seuranta ja kehittäminen, jotka pohjautuvat suunnitelman osaksi laadittavaan seurantajärjestelmään. Sen avulla seurataan erityisesti hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpideohjelmaa, jotta tiedetään, miten toimenpiteet ovat edenneet ja voidaan pohtia, tuleeko jotain muokata tai onko korjausliikkeille tarvetta.

Seurannasta ja mittaamisesta kerrotaan tällä alasivulla työn edetessä.

Jos haluat kysyä HKS-työstä, voit ottaa yhteyttä HKS-projektiryhmään. Löydät ryhmän yhteystiedot tältä sivulta.

Ihmisiä kokoontuneena pöydän ympärille keskustelemaan.

Haluatko kommentoida HKS:ää?

Hoito- ja käyttösuunnitelmaa tehdään tiiviisti Suomenlinnasta kiinnostuneiden kanssa.

Susaaren pienvene telakka

Tulevaisuuden suuntaviivat

Suomenlinnan tulevaisuutta ohjaavat HKS-projektissa laaditut suuntaviivat.