Kuvassa ehrensvärdin hauta keväisessä maisemassa. Taustalla muuria ja Suomenlinnan kirkko

Vaihe 4: Seuranta ja kehittäminen

Tärkeää hoito- ja käyttösuunnitelman onnistumiselle on seuranta ja kehittäminen. Niiden perusteella arvioidaan, toimiiko suunnitelma kuten on tarkoitettu vai onko muokattavaa.

Hoito- ja käyttösuunnitelma tähtää hyvinvoivan Suomenlinnan säilyttämiseen jälkipolville. Työtä tehdään yhdessä laajan verkoston kanssa prosessina, joka etenee koko ajan.

HKS-työ alkoi pohtimalla Suomenlinnan historiaa ja nykytilannetta, jotta saatiin luotua tulevaisuuden perustukset. Näiden perusteella yhdessä laajan verkoston kanssa luotiin Suomenlinnan tulevaisuudelle suuntaviivat. Niiden pohjalta laaditaan vuoden 2019 aikana toimenpideohjelma, jossa mietitään miten laadittuihin tavoitteisiin päästään.

Yhtä olennainen osa jatkuvaa prosessia on seuranta ja kehittäminen, johon ryhdytään arviolta vuonna 2020. Tällöin katsotaan, miten toimenpiteet ovat edenneet ja pohditaan, onko nykytilanteen katsaus yhä ajan tasalla. Maailman muuttuu nopeasti, ja on mahdollista, että seurantavaiheessa tulevaisuuden suuntaviivoihinkin tulee pieniä muutoksia, jos todetaan että esimerkiksi alatavoitteita täytyy täsmentää laajempien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Seurantavaiheesta kerrotaan tällä alasivulla työn edetessä.

Jos haluat kysyä HKS-työstä, voit ottaa yhteyttä HKS-projektiryhmään. Löydät ryhmän yhteystiedot tältä sivulta.