Kevään ensimmäisen avoimen verkostotyöpajan aiheena on ”Kaikkien Suomenlinna”. Työpaja järjestetään Tenalji von Fersenin juhlasalissa keskiviikkona 6.2. klo 16.30-18.30.

Työpajatyöskentelyn lisäksi tilaisuudessa kuullaan kiinnostavia puheenvuoroja, verkostoidutaan ja keskustellaan. Ilmoittautumisen yhteydessä voit kertoa omia toiveita tilaisuuteen ja aiheeseen liittyen.

Ohjelma

 • Tervetuloa/ Merja Leinonen, Suomenlinnan johtokunnan puheenjohtaja
 • Asiantuntijapuheenvuoro/ Pirjo Tujula, Helsingin kaupungin esteettömyysasiamies
 • Toimenpidepajan ohjeistus/ Heini Oikkonen-Kerman
 • Työpajatyöskenetelyä
 • Video: Kaikkien Suomenlinna
 • Puheenvuoro, Oona Simolin, Elävä Suomenlinna -podcast-sarja

Video: Kaikkien Suomenlinna. Video on kuvattu joulukuussa 2018.

Työpajassa tapahtunutta

Kevään ensimmäinen verkostotyöpaja keräsi yli 30 osallistujaa yhdessä rakentamaan koko Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpideohjelmaa. “Kaikkien Suomenlinna” toteutetaan kestävästi ja Suomenlinnan arvoihin pohjautuen. Yhteistyö ja vastavuoroisuus toistuivat keskustelussa. Toimenpiteiden pitää olla kaikille sopivia ja pohjautua vuorovaikutukseen hoitokunnan, viranomaisten, toimijoiden, asukkaiden, vierailijoiden ja kaupunkilaisten kesken.

Osallistujat työstivät työpajan aikana toimenpide-ehdotuksia ryhmissä. Kuusi ehdotusta tuntui useimmista sopivalta:

 • Perustetaan avoimen yhteistyön pyöreä pöytä, jossa Suomenlinnan asukkaat ja toimijat kohtaavat vähintään neljännesvuosittain ja suunnittelevat yhteistä toimintaa
 • Aloitetaan/mahdollistetaan ympärivuotisten tapahtumien suunnittelu ja toteutus yhteistyössä asukkaiden, kaupunginosan toimijoiden ja kaupungin kanssa
 • Toteutetaan digitaalinen ratkaisu, esimerkiksi paikannusta hyödyntävä sovellus, joka tarjoaa kävijöille lisää tietoa maailmanperintökohteesta, luo kokemuksellisuutta ja ohjaa palveluiden käyttöön
 • Tarjotaan tukea vapaaehtoisvoimin järjestetyille tapahtumille auttamalla järjestelyissä ja markkinoinnissa vastikkeetta
 • Kehitetään ja lisätään sisä- ja ulkotilojen opasteita
 • Parannamme mahdollisuuksia käyttää vaihtoehtoisia kulkuvälineitä Suomenlinnan alueella

Työpajassa käytiin läpi myös Suomenlinnan tulevaisuuden suuntaviivoihin liittyvät avainkäsitteet, kuten avoimuus, vuorovaikutus, kestävä matkailu, saavutettavuus ja jälkipolvet. Dialogissa korostettiin jatkuvuutta ja maailmanperintökohteen ja sitä ympäröivän luonnon säilymistä lapsille ja lastenlapsille, tiedon avoimuuden tärkeyttä ja luottamusta.

Miten parhaiten varmistan että Suomenlinna on tulevaisuudessakin kaikkien Suomenlinna?