Toisen avoimen verkostotyöpajan aiheena oli ”Historian merkitys ja paikan henki”. Työpaja järjestettiin Tenalji von Fersenin juhlasalissa keskiviikkona 27.2. klo 16.30-18.30.

Työpajatyöskentelyn lisäksi tilaisuudessa kuultiin kiinnostavia puheenvuoroja, verkostoiduttiin ja keskusteltiin. Ilmoittautumisen yhteydessä voit kertoa omia toiveita tilaisuuteen ja aiheeseen liittyen.

Ohjelma

 • Tervetuloa/ Heini Oikkonen-Kerman
 • Asiantuntijapuheenvuoro/ Stefan Wessman, Museovirasto
 • Työpajatyöskentelyn ohjeistus/ Heini Oikkonen-Kerman
 • Työpajatyöskenetelyä
 • Video: Historian merkitys ja paikan henki
 • Loppukeskustelu

Video: Historian merkitys ja paikan henki. Video on kuvattu tammikuussa 2019.

Työpajassa tapahtunutta

Kevään toisessa avoimessa verkostotyöpajassa oli mukana noin 30 osallistujaa, jotka jatkoivat Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpideohjelman rakentamista. Työpajan aiheena oli “Historian merkitys ja paikan henki”.

Työpajassa kommentoitiin ja muotoiltiin paremmiksi toimenpide-ehdotuksia teemaan liittyen. Osallistujat kiittivät kestävään kehitykseen, kuljetukseen, huoltoliikenteeseen ja arvoihin liittyviä ideoita, mutta useimmat toivoivat lisää toimenpiteitä historiaan ja perintöön liittyen. Näiden ehdotusten tärkeydestä oltiin yhtä mieltä:

 • Pohditaan uusia logistiikkaratkaisuja huoltoliikenteen osalta
 • Valitaan mittarit kestävän kehityksen tavoitteiden seurantaan Suomenlinnassa
 • Sitoudutaan lisäämään pyörällä tehtävien kuljetusten määrää ja käyttämään autoa vain tilanteen vaatiessa
 • Käymme jatkuvaa arvokeskustelua ja pohdimme yhdessä, kuinka säilyttää paikan henki

Toimenpiteitä työstettiin ryhmissä, jotka arvioivat niiden vaikutuksia ja toteuttamisen helppoutta. Kokonaisuudessaan ehdotuksiin kaivattiin vielä lisää konkretiaa.

Työpajassa yhteistyö muiden toimijoiden, asukkaiden, kävijöiden, toimijoiden, viranomaisten ja hoitokunnan kanssa oli tiivistä ja keskittynyttä. “Hyvä oli”, kuului välitön palaute.

Lopuksi osallistujat saivat valita, millaisiin ehdotuksiin he olisivat valmiita käyttämään omaa aikaansa joka viikko. Nämä ehdotukset saivat eniten minuutteja käyttöönsä:

 • Tehdään yhteistyötä kaupungin ja hoitokunnan kesken asemakaavoituksen edistämiseksi
 • Toimitaan yhdessä ja puhalletaan yhteen hiileen, koska kukaan ei pysty yksin ylläpitämään Suomenlinnaa
 • Vähennetään energiankulutusta
 • Annetaan historian merkityksen ohjata toimintaamme, ja kasvatetaan ymmärrystä sen merkityksestä
 • Käymme jatkuvaa arvokeskustelua ja pohdimme yhdessä, kuinka säilyttää paikan henki
Miten tuen paikan henkeä ja historian merkityksen säilymistä?