Kevään viimeisen avoimen verkostotyöpajan aiheena oli ”Palvelut Suomenlinnassa”. Työpaja järjestettiin Tenalji von Fersenin juhlasalissa keskiviikkona 24.4. klo 16.30-18.30.

Työpajatyöskentelyn lisäksi tilaisuudessa kuultiin kiinnostavia puheenvuoroja, verkostoiduttiin ja keskusteltiin.

Ohjelma

 • Tervetuloa/ Heini Oikkonen-Kerman
 • Alustuspuheenvuoro/ Ilari Kurri, Suomenlinnan hoitokunta
 • Asiantuntijapuheenvuoro/ Henri Kähönen, Helsingin kaupunki
 • Työpajatyöskentelyn ohjeistus/ Heini Oikkonen-Kerman
 • Työpajatyöskentelyä
 • Video: Palvelut Suomenlinnassa
 • Loppukeskustelu

Video: Suomenlinna Helsingin kaupungiosana. Video on kuvattu alkuvuodesta 2019.

Työpajassa tapahtunutta

Viimeisessä työpajassa ideoitiin uusia teemaan (Palvelut Suomenlinnassa) liittyviä toimenpide-ehdotuksia ja käsiteltiin koko kevään aikana syntyneitä ehdotuksia ja painopisteitä. Toimenpide-ehdotusten ideoiminen ja äänestys toteutettiin ryhmissä.

Ryhmät äänestivät (30 ääntä/ ryhmä) parhaista toimenpide-ehdotuksista. Mukana ehdotuksissa olivat kaikki kevään aikana syntyneet uudet ideat ja edellisen vuoden työpajoissa parhaimpana pidetyt ehdotukset, jotka olivat uniikkeja, toteuttamiskelpoisia eli yhdenmukaisia tulevaisuuden suuntaviivojen kanssa. Teemoista eniten ääniä saivat palvelut, kestävä kehitys sekä logistiikka ja liikenne.

Parhaita ehdotuksia (6 ääntä tai enemmän) olivat:

 • Osallistutaan vesiliikenteen tavara- ja henkilökuljetusten kehittämiseen ja kilpailuttamiseen osana kaupungin liikenneverkkoa, julkisina ja yksityisinä palveluina
 • Kaupunki (HSL) selvittävät liikenteen maksuttomuutta vakituisille asukkaille ja työntekijöille (maksutonta muuallakin saaristossa)
 • Järjestetään ympärivuotinen ambulanssi ja palokunta Suomenlinnaan Pelastuslain uudistaminen kulttuuriarvot huomioon ottavaksi
 • Merelliseen yrittäjyyteen soveltuvien toimitilojen ja paikkojen kartoitus ja avoin markkinointi
 • Sisäinen tavarankuljetuspalvelu (lihasvoimalla tai sähköllä toimiva)
 • Asukkaiden ekstranettiin palveluhakemisto (mukaan myös esim. koirien ulkoiluttajat, lastenvahdit, ompelijat yms. halukkaat)
Miten tuen palveluita Suomenlinnassa?