Suomenlinnan arvot

Linnoituksen eteen tehtävä työ pohjaa Suomenlinnan arvoihin, joita ovat vahva paikan henki, kerroksellisuus ja jatkuvuus, elävä ja monipuolinen sekä sopusointu ja erilaisuus.

Kulttuuriperinnön – niin rakennusten, maiseman kuin toimintojenkin – suojelu, hoito ja restaurointi perustuvat paikkakohtaisesti määriteltyihin arvoihin. Suomenlinnan merilinnoitus on monipuolinen, nykyaikainen ja historiallinen kokonaisuus, mikä toteutuu moniulotteisissa arvoissa.

Suomenlinnan arvoista järjestettiin oma verkostotapaamisensa. Hoito- ja käyttösuunnitelmaan kiteytettiin tältä pohjalta Suomenlinnan arvoiksi seuraavat:

  • Vahva paikan henki
  • Kerroksellisuus ja jatkuvuus
  • Elävä ja monipuolinen
  • Sopusointu ja erilaisuus

Monipuolisen Suomenlinnan arvot kuvastavat kohteen eri puolia; siispä myös linnoituksen arvot ovat hyvin monimuotoisia.

Arvot kattavat niin ajallisen kerroksellisuuden, asukkaiden monipuolisuuden eri-ikäisine ja eri sosiaaliluokista tulevine ihmisineen, toimintojen monipuolisuuden ja paikan elävyyden kuin maiseman ja viheralueiden monimuotoisuuden. Keskeistä on harmonia sekä luonnon ja rakennetun ympäristön sopusointu. Historiallisten arvojen rinnalla Suomenlinnan arvoihin kuuluu sen pysyminen asuinympäristönä ja elävänä kaupunginosana, jossa on koulu, kirjasto ja päiväkoti. Paikan henki syntyy Suomenlinnan monimuotoisuudesta.

Lue arvoihin liittyvästä työpajasta tarkemmin.