Kuvassa syreenipensas täydessä kukkaloistossa

Kestävä kehitys

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tarkoitus on varmistaa hyvän elämän edellytykset nykypäivänä ja tulevaisuudessa. Kestävän kehityksen päämäärät ovat keskeisiä myös Suomenlinnan merilinnoituksen kehittämisessä.

Suomenlinnan eteen tehtävässä työssä on päätetty keskittyä kolmeen tavoitteeseen, jotka ovat ilmastoteot, yhteistyö ja kumppanuudet sekä kestävä matkailu.

Kestävän kehityksen päämääränä on taata hyvän elämä edellytykset myös tuleville sukupolville. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaan tehdyt päätökset eivät tapahdu tulevaisuuden kustannuksella. Niiden tavoitteena on sen sijaan varmistaa, että emme elä yli resurssiemme. Kestävän kehityksen tavoitteena on taata, että lapsillamme ja heidän lapsillaan on kanssamme yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään.

Kestävä kehitys ei liity ainoastaan ympäristöön ja ekologiseen kehitykseen, vaikka ne ovatkin keskeinen osa kestävää kehitystä. Yhtä lailla huomioidaan ihmisoikeudet, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä taloudelliset näkökohdat.

Isosta kuvasta Suomenlinnaan

YK:n jäsenmaat sopivat kestävän kehityksen tavoitteista vuonna 2015 New Yorkissa järjestetyssä huippukokouksessa. Kestävän kehityksen tavoitteiden tarkoituksena on ohjata maailman kehittymistä vuoteen 2030 saakka. Kestävä kehitys kiteytettiin 17 tavoitteeseen, joilla on puolestaan 169 alatavoitetta. Voit tutustua kaikkiin tavoitteisiin ja alatavoitteisiin kestavakehitys.fi-sivuilla.

Oheisessa graafissa on kuvattu YK:n 17 tavoitetta. Avaa graafi isommaksi sitä klikkaamalla.Graafissa on kuvakkeina YK.n 17 kestävän kehityksen tavoittetta.

Kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat työtämme Suomenlinnan hyväksi ja ovat siksi tärkeä osa hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Vuoden 2018 aikana Suomenlinnassa järjestetyissä työpajoissa käytiin läpi kaikki tavoitteet alatavoitteineen. Keskusteluiden tuloksena päätettiin keskittyä kolmeen tavoitteeseen, jotka sopivat erityisen hyvin Suomenlinnaan ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Näiden kolmen tavoitteen nähtiin olevan Suomenlinnan säilymisen kannalta tärkeimmät.

Suomenlinnassa on päätetty keskittyä ilmastotekoihin, yhteistyöhön ja kumppanuuksiin sekä kestävään matkailuun. Nämä tavoitteet ovat läsnä kaikissa Suomenlinnan säilymiseen tähtäävissä toimenpiteissä ja ohjaavat koko hoito- ja käyttösuunnitelmaa.