Hoito- ja käyttösuunnitelmatyö on aloitettu syksyn 2017 aikana. Suunnitelma julkaistaan vuoden 2018 lopussa. Vuonna 2019 suunnitelman pohjalta luodaan toimenpiteet. Suunnitelma tehdään avoimesti vuorovaikutuksessa hoitokunnan eri sidosryhmien, kuten asukkaiden, viranomaisten, Helsingin kaupungin ja Suomenlinnan toimijoiden kanssa.

Kevään 2018 aikana hoitokunta isännöi kolmea avointa verkostotapaamista – kiitos kaikille aktiivisesta osallistumisesta! Pääset tutustumaan verkostotapaamisten keskustelujen pohjalta tehtyihin johtopäätöksiin tällä sivulla.

Mitä Suomenlinnassa arvostetaan (28.2)

Antikvaariset arvot (historia, kulttuurihistoria, arkeologia, rakennusarkeologia)

 • Suomenlinnan historia liittyy kolmeen aikakauteen, ruotsalaiseen, venäläiseen ja suomalaiseen
 • Historian jatkuvuus, historian ”säilyminen” ja ”säilyttäminen” jälkipolville.
 • Vanhimpia säilyneitä kaupunkiympäristöjämme, ja osa laajempaa linnoitusten kokonaisuutta. Suomenlinna on ollut usein maailman tuulahdusten kauttakulkupaikka muualle Suomeen.
 • Suomenlinnan rakennushistoria on ainutlaatuista.
 • Ihmisillä ja tarinoilla on merkitys paikan historiassa.

Arkkitehtoniset arvot (rakennustekniset, materiaaliset)

 • Arvostus rakennusten säilyttämiseen korostui, ei niinkään arkkitehtoniset arvot.
 • Fyysiset rakenteet, rakennukset ja vallit ovat arvo.
 • Korjausrakentamisella on esikuvallinen asema.
 • SLHK ymmärtää, että suunnitteluun tarvitaan ja että siihen kannattaa käyttää aikaa. Restauroinnin arvot ja asema on ymmärretty, korjausrakentaminen on hyvin toteutettu, ”OKM:n rahat on hyvin käytetty”.
 • Arvot on integroitu toimintaan, ja uskotaan, että vanha kestää.

Esteettiset arvot (maisemalliset, puutarhataiteelliset)

 • Maisema ja sen monimuotoisuus, tätä täsmennettiin näkösuunnilla mereltä ja merelle.
 • Meren läheisyys ja merellisyys lisäävät maiseman arvoa ja korostavat sen vaikutusta paikan tunnelmaan.
 • Euroopan kaunein linnoitus.
 • Suomenlinnan sijainti: linnoitus on meren eristämä ja välimatkan päässä kaupungista.
 • Monimuotoinen kauneus, valokuvauksellisuus.

Luontoarvot

 • Yksittäinen sana luonto mainittiin useasti.
 • Luonto ja kasvillisuus (sotilasaika, painolastit), luontoarvot ja tulokaskasvit, saaristoluonto, monimuotoinen kasvillisuus ja eläimistö.
 • Suomenlinnan luonto ja miljöö on ainutlaatuista.

Käyttöarvot (voimavara [esim. työ, asuminen] / virkistys [henkinen ja fyysinen], matkailu, opetus, tutkimus / taloudellinen [esim. vuokrat, ostovoima])

 • Paikka, jossa asutaan yli sukupolvien, elävä kaupunginosa. Suomenlinnaa ei ole ”museoitu”.
 • Rakennuksia käytetään edelleen
 • Suomenlinna on työympäristö
 • Palvelut: kirjasto, koulu ja päiväkoti, kauppa ja kirkko. Käytön jatkuvuudet ovat tärkeitä (telakka, viranomaistoiminta eli rajavartiosto, tulli, poliisi, Merisotakoulu, Upseerikerho). Palveluiden säilymisen merkitys on suuri.
 • Veneet ja veneily, infra ja kunnossa oleva infrastruktuuri.
 • Suomenlinnan ympäristö elinkeinona ja harrastus- ja seuratoimintana.
 • Kiinnostava kaikkina vuodenaikoina, saavutettavuus on kunnossa.
 • Suomenlinnassa virkistytään ja rentoudutaan.
 • Kestävä matkailu.
 • Suomenlinnaa on elävöitetty, tiloja on avattu lisää ja palvelut ovat lisääntyneet.
 • Tarjotaan tietoa: opastuksen jatkuva kehitys ja kadonneen ympäristön esitteleminen.

Sosiaaliset arvot (kulttuurilliset, yhteisölliset)

 • Asukkaiden monipuolisuus ja pysyvyys, sukupolvien jatkuvuus
 • Koulun ja päiväkodin säilyminen.
 • Aktiivinen kaupunginosa, elävä ja monipuolinen, moniarvoinen asukasyhteisö, hyvä kasvuympäristö
 • Yhteisöllisyys ja yhteisö.
 • Urbaani ja kyläyhteisö yhdistyvät.
 • Monipuolisuus ja erilaiset toiminnat.
 • SLHK:n aktiiviset suhteet toimijoihin, osallistaminen, hoitokunnan fyysinen lähestyttävyys

Symboliset ja muistiarvot

 • Suomenlinnaa arvostetaan ympäri Suomea ja se herättää ylpeyttä.
 • Suomenlinna on ainutlaatuinen ja esimerkkinä toimiva yhteinen MP-kohde.
 • Arvokasta ovat muistot, kotiseutu tai muut kokemukseen liittyvät muistot.
 • Suomenlinnan rakennushistorian pysyvyys on arvo, samoin Suomenlinnan kerroksellisuus.

Aineettomat arvot (paikan henki, kokemuksellisuus)

 • Lauttamatka on irtaannuttaa arjesta ja nykyisyydestä, aikamatka historiaan, siirtymäriitti.
 • Perinteet/perinteinen tekeminen ja niiden säilyminen, puuhastelijat, työnteon ja luonnon äänet, sitoutumisen jatkuvuus. Telakan huippuosaajia ei saa menettää! Käsityötä ei voi ”digillä” korvata.
 • Rauha ja tunnelma. Hiljaisuus ja pimeys ilta-aikaan. Alkuperäisyys, henkisyys, asukkaiden ja kävijöiden turvallisuus, turvallisuus yleisesti, maailmanrauha.
 • Omaleimaisuus, Suomenlinna on paikka, jossa ei jahdata trendejä.
 • Kaikkea ei saa suunnitella ja uudistaa: rosoisuus ja rouheus ovat Suomenlinnan ominaispiirteitä.
 • Suomenlinna on aito.
 • Keidas keskellä kaupunkia. Elämää ei voi museoida.

Hallinnointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvät arvot

 • Omistajuus ja strategiset linjaukset: tasapainoilu suojelun ja jokapäiväisen elämän välillä.
 • Yksissä käsissä (hoitokunta), omistus ei saa pilkkoutua, jotta kokonaisuus säilyy.
 • Eettisyys yleisperiaatteena kaikelle toiminnalle, moraalinen aspekti. Suomenlinnassa ei tarvita uutta.
 • Autottomuus, autojen vähentäminen vaikuttaa kokemukseen.
 • Köyhyys ja niukat resurssit ovat pelastaneetkin.
 • Kaupungin ja valtion suhde, sopimukset.
 • Avoimuus ja luotettavuus, ammattitaitoisuus.
 • Paikalliset otetaan huomioon kehittämisessä.
Mitkä ovat hyödyt Suomenlinnasta matkailu ja käyntikohteena? (18.4.)

Taloudellinen hyöty

 • Työpaikkoja ja toimeentuloa
 • Lisää kävijöitä, jotka jättävät rahaa Suomenlinnaa (ostavat, syövät, viipyvät)
 • Laatu kaikessa
 • Suomenlinna on Helsingin vetovoimakohde – miten raha jäisi paremmin Suomenlinnaan?

Historia- ja maailmanperintötietouden levittäminen

 • Tietoisuuden ja sivistyksen lisääminen
 • Historiallisia aikamatkoja ja palveluita
 • Kansainvälinen kiinnostus – Suomen historia pienoiskoossa

Virkistys

 • Hyvinvointia kaikille
 • Tekemistä ympärivuoden
 • näyttelyitä ja kulttuuria
 • laadukkaat palvelut tätä päivää
 • Luontoa ja hiljaisuutta
 • Kävijöiden segmentointi

Huomioita:

 • Restaurointi- ja käsityötaitojen kehitys ja säilyminen
 • Vanhusten ja liikuntarajoitteisten huomioiminen Suomenlinnan palveluissa.
Miten saavutamme hyödyt yhteistyöllä? (18.4.)

Tiedon levittäminen ja lisääminen

 • Lauttamatkan hyödyntäminen ”tapahtuu tänään” -mainoksia skriinillä
 • Applikaatio ja muu digitaalisuuden hyödyntäminen
 • Toimijoiden verkostoituminen

Pidempi viipyminen Suomenlinnassa

 • Majoitusmahdollisuuksia – hiljaisuuden hotelli
 • Palvelujen selkeämmät ja myöhäisemmät aukioloajat
 • ”Made in Suomenlinna” -ympärivuotinen kauppa
 • Lisää kulttuuria ja kokemuksia
 • Sauna
 • ”Must see” Suomenlinnan talvinäyttely vrs Fiskarsin kesänäyttely

Vesiliikenne

 • Merellisen Helsingin saaret saman lipun alle
 • Saarten profilointi

Huomioita:

 • Paikallisten huomioiminen kaikessa
 • Suomenlinna voisi profiloitua muovittomana saarena
Minkälaisista osa-alueista hyvä kaupunginosa muodostuu? (30.5.)

Peruspalveluista

 • Kauppa, koulu, pelastuslaitos
 • Sujuvat liikenneyhteydet

Yhteisöllisyys

 • Elämän ja arjen näkyminen Suomenlinnassa
 • Monipuolinen ja heterogeeninen asukasrakenne
 • Osallistumisen kehittäminen
 • asukkaat oppaina/avaavat oviaan/aktivointi vapaaehtoistoimintaan

Rauhallinen ympäristö

 • Turvallisuus
 • Ympäristön kauneus ja siisteys
Miten merellisessä kaupunginosassa liikkuvat ihmiset ja tavarat? (30.5.)
 • On tärkeää säilyttää Suomenlinnassa saariominaisuudet
 • Asukkaiden huomioiminen lauttaliikenteessä
 • Tavaroiden logistiikan tehostaminen
Hoito- ja käyttösuunnitelman verkostotapaaminen. Ihmisiä pöydissä.

Verkostotapaamisten sisältö

Tutustu kolmen verkostotapaamiseen sisältöön ja materiaaleihin.