Katukivetys HKS

Verkostotyöpajat 2018

Suomenlinnan tulevaisuudesta keskusteltiin kevään 2018 aikana kolmessa avoimessa verkostotyöpajassa. Työpajojen tuloksia on koostettu tälle sivulle.

Hoito- ja käyttösuunnitelmatyö aloitettiin syksyllä 2017. Kevään 2018 aikana Suomenlinnan tulevaisuudesta keskusteltiin avoimissa verkostotapaamisissa. Kaikkiaan vuonna 2018 järjestettiin noin 30 työpajaa eri kokoonpanoilla. Työpajojen tuloksena linjattiin Suomenlinnan tulevaisuuden suuntaviivat marraskuussa 2018. Vuonna 2019 niiden pohjalta luodaan toimenpideohjelma, joka vie suuntaviivat käytäntöön. Hoito- ja käyttösuunnitelmaa tehdään avoimesti vuorovaikutuksessa hoitokunnan eri sidosryhmien, kuten asukkaiden, viranomaisten, Helsingin kaupungin ja Suomenlinnan toimijoiden kanssa.

Kiitos kaikille aktiivisesta osallistumisesta vuoden 2018 työpajoihin! Pääset tutustumaan verkostotapaamisten keskustelujen pohjalta tehtyihin johtopäätöksiin tällä sivulla.

Verkostotyöpaja 1: "Mitä sinä arvostat Suomenlinnassa?" 28.2.2018

Kyselytulokset: ”Mitä sinä arvostat Suomenlinnassa?”

Hoito- ja käyttösuunnitelma -sivustolla sai vastata ennen verkostotapaamista aihetta käsittelevään kysymykseen. Vastauksia kertyi yhteensä 59 kpl ja ne jakaantuivat näin:

Linnoitusta ja historiaa 43%
Maisemaa ja merta 21%
Asuin- ja toimintaympäristöä 18%
Sijaintia lähellä Helsingin keskustaa 14%
Muuta 4%

Suomenlinnan arvot on työstetty muun muassa verkostotapaamisen keskustelujen pohjalta.

Video: Suomenlinnan kävijät ja toimijat kertovat, mitä arvostavat Suomenlinnassa. Kuvattu helmikuussa 2018.

Verkostotyöpaja 2: "Mikä on matkailun rooli Suomenlinnassa?" 18.4.2018

Työpajassa etsittiin vastauksia lisäksi kysymykseen ”Mitkä ovat hyödyt Suomenlinnasta matkailu ja käyntikohteena?” Vastauksissa nousivat esiin seuraavat näkökulmat:

Taloudellinen hyöty

 • Työpaikkoja ja toimeentuloa
 • Lisää kävijöitä, jotka jättävät rahaa Suomenlinnaa (ostavat, syövät, viipyvät)
 • Laatu kaikessa
 • Suomenlinna on Helsingin vetovoimakohde – miten raha jäisi paremmin Suomenlinnaan?

Historia- ja maailmanperintötietouden levittäminen

 • Tietoisuuden ja sivistyksen lisääminen
 • Historiallisia aikamatkoja ja palveluita
 • Kansainvälinen kiinnostus – Suomen historia pienoiskoossa

Virkistys

 • Hyvinvointia kaikille
 • Tekemistä ympärivuoden
 • näyttelyitä ja kulttuuria
 • laadukkaat palvelut tätä päivää
 • Luontoa ja hiljaisuutta
 • Kävijöiden segmentointi

Huomioita

 • Restaurointi- ja käsityötaitojen kehitys ja säilyminen
 • Vanhusten ja liikuntarajoitteisten huomioiminen Suomenlinnan palveluissa.

Tilaisuuden toinen kysymys oli, miten matkailun hyödyt voidaan yhteistyössä saavuttaa? Osallistujat näkivät muun muassa seuraavia mahdollisuuksia.

Tiedon levittäminen ja lisääminen

 • Lauttamatkan hyödyntäminen ”tapahtuu tänään” -mainoksia näytöillä
 • Applikaatio ja muu digitaalisuuden hyödyntäminen
 • Toimijoiden verkostoituminen

Pidempi viipyminen Suomenlinnassa

 • Majoitusmahdollisuuksia – hiljaisuuden hotelli
 • Palvelujen selkeämmät ja myöhäisemmät aukioloajat
 • ”Made in Suomenlinna” -ympärivuotinen kauppa
 • Lisää kulttuuria ja kokemuksia
 • Sauna
 • ”Must see” Suomenlinnan talvinäyttely vrs Fiskarsin kesänäyttely

Vesiliikenne

 • Merellisen Helsingin saaret saman lipun alle
 • Saarten profilointi

Huomioita

 • Paikallisten huomioiminen kaikessa
 • Suomenlinna voisi profiloitua muovittomana saarena

Tilaisuuden asiantuntijapuheenvuorojen esitykset voi katsoa alla olevien linkkien kautta.

Video: Toimijoiden ja käsityöläisten Suomenlinna. Kuvattu huhtikuussa 2018.

Verkostotyöpaja 3: "Miten Suomenlinnaa tulisi kehittää Helsingin kaupunginosana?" 30.5.2018

Kolmannessa työpajassa keskusteltiin siitä, minkälaisista osa-alueista hyvä kaupunginosa muodostuu. Keskusteluissa esiin nousivat seuraavat teemat.

Peruspalvelut

 • Kauppa, koulu, pelastuslaitos
 • Sujuvat liikenneyhteydet

Yhteisöllisyys

 • Elämän ja arjen näkyminen Suomenlinnassa
 • Monipuolinen ja heterogeeninen asukasrakenne
 • Osallistumisen kehittäminen
 • asukkaat oppaina/avaavat oviaan/aktivointi vapaaehtoistoimintaan

Rauhallinen ympäristö

 • Turvallisuus
 • Ympäristön kauneus ja siisteys

Toinen tilaisuudessa käyty keskustelu liittyi tavaran ja ihmisten liikkumiseen merellisessä kaupunginosassa. Osallistujien mielestä keskeistä on säilyttää Suomenlinnan saariominaisuudet ja huomioida asukkaat lauttaliikenteessä. Lisälsi tavaroiden logistiikan tehostaminen koettiin tärkeäksi.

Video: Suomenlinnan 6. luokkalaiset esittelevät pienoismalliaan Susisaaresta vuonna 2058.