Ämbetsverket

Förvaltningsnämnden för Sveaborg är ett statligt ämbetsverk som hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Ämbetsverket restaurerar, underhåller, presenterar och förvaltar Sveaborg som har tagits upp på Unescos världsarvslista.