Kuvassa pyöriä asuinrakennuksen pihalla kesäisessä Suomenlinnassa

Förvaltningsnämndens hyresbostäder

Förvaltningsnämnden för Sveaborg förvaltar cirka 330 av Sveaborgs ca. 350 bostäder. Bostäderna som förvaltas av förvaltningsnämnden är av staten ägda fritt finansierade hyresbostäder.

Försvarsförvaltningen hyr cirka en tredjedel av bostäderna som tjänstebostäder åt sin personal. Försvarsförvaltningen beslutar om val av invånare till de hyrda bostäderna och hyr inte ut bostäder som hör till dess kvot till personer som inte hör till försvarsförvaltningens personal.

Bostadslägenheter som förvaltas av förvaltningsnämnden blir sällan lediga, endast några bostäder per år. Bostäderna blir lediga efter en grundlig renovering eller när de tidigare invånarna flyttar ut. Det byggs knappt några nya bostäder på Sveaborg.