Kuvassa ehrensvärdin hauta keväisessä maisemassa. Taustalla muuria ja Suomenlinnan kirkko

Fas 4: Uppföljning och utveckling

Viktiga för framsteg i förvaltningsplanen är uppföljning och utveckling. Med hjälp av dem bedöms om planen fungerar som avsikten var.

Förvaltningsplanen har som mål att bevara ett välmående Sveaborg för kommande generationer.

Först utarbetades en översikt över historien och nuläget för att kunna skapa en grund för framtiden. Utgående från den drogs det upp riktlinjer för Sveaborgs framtid tillsammans med intressentgrupperna. Ett åtgärdsprogram som bidrar till att målen uppnås har utarbetats senast år 2021.

Lika viktiga för framsteg i förvaltningsplanen är uppföljning och utveckling. Med hjälp av dem bedöms om planen fungerar som avsikten var. Målet med uppföljning är att påverka och reagera på förändringar i miljön och samhället så att de stora målen hålls tydliga. Bedömningsarbetet snurrar processen framåt igen mot funderingar om nuläget, riktlinjer och åtgärder.