Kuvassa päivänkakkaraniitty, jonka taustalla muuria

Kommentera förvaltningsplanen

En central del av förvaltningsplanen för Sveaborg är samarbetet med intressenterna. Kärnan i förvaltningsplanen, riktlinjerna för framtidens Sveaborg utarbetades i samarbete med ett brett nätverk i form av verkstäder 2018.

Arbetet med förvaltningsplanen fortsätter nu med upprättandet av ett åtgärdsprogram under 2019. Ta närmare del av hela förvaltningsplanen här.

I november 2018 godkände direktionen som styr arbetet i förvaltningsnämnden för Sveaborg riktlinjerna för framtiden. Riktlinjerna preciseras under de kommande åren utifrån uppföljning och effektivitetsbedömning enligt en process som framskrider fortlöpande.

Medverkan av ett brett nätverk i arbetet är likaså viktigt även i fortsättningen. Nu hoppas vi på kommentarer och åsikter om förvaltningsplanen. Kommentarsfunktionen är öppen för alla parter som är engagerade i och intresserade av Sveaborg.

De åsikter och kommentarer som kommer in beaktas i den fortsatta utvecklingen av förvaltningsplanen och används om möjligt vid utarbetandet av åtgärdsprogrammet 2019.

Riktlinjerna för framtiden ser du här nedan. Du kan förstora diagrammet genom att klicka på det.

Här finns kontaktinformation till projektgruppen för förvaltningsplanen.

Kommentera förvaltninsplanen

  • Lägg till dina kontaktuppgifter här om du vill ha mer information om skötsel- och nyttjandeplanen för Sveaborg i fortsättningen.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.