Kuvassa näkyy vaalea asuinrakennus Nooan arkki, jonka edessä seisoo kolme ihmistä katsomassa karttaa

Bevarande

Museiverket har framställt att Sveaborg ska skyddas enligt lagen om skyddande av byggnadsarv. Framställningen av skyddet och dess kartmaterial beskriver bevarandet av Sveaborg och objekten som ska skyddas.

Museiverket har framställt att Sveaborg ska skyddas enligt lagen om skyddande av byggnadsarv.

Framställningen av skyddet och dess kartmaterial beskriver bevarandet av Sveaborg och objekten som ska skyddas.

Förstora bilden genom att klicka på den

Förstora bilden genom att klicka på den

 

Förstora bilden genom att klicka på den

Förstora bilden genom att klicka på den

 

Sveaborgs byggnadsfaser

Karttapohja eri värikoodein. Suomenlinnan linnoitukset, vallit ja rakennukset muodostavat useita ajallisia kerrostumia.

Förstora bilden genom att klicka på den