Kuvassa näkyy kustaanmiekan ammusvarastot, joita ympäröi keltaiset ukonpalkokasvustot. Taustalla näkyy meri

Uppgifter

Förvaltningsnämnden för Sveaborg är ett statligt ämbetsverk som hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Ämbetsverket restaurerar, underhåller, presenterar och förvaltar Sveaborg som har tagits upp på Unescos världsarvslista. Förvaltningsnämnden grundades 1973 då Sveaborg övergick från försvarsmakten till civilförvaltningen.

Brett uppgiftsområde

Förvaltningsnämnden för Sveaborg har som uppgifter att restaurera och underhålla fästningen, byggnaderna och landskapet, att hyra ut lokaler och bostäder samt att presentera besöksmålet för besökare och förvalta Sveaborg.

Förvaltningsnämndens personal består av cirka 90 experter inom olika branscher som arbetar året runt. Under sommarsäsongen, dvs. högsäsongen för turism, finns det fler anställda; i synnerhet har underhållsenheten fler visstidsanställda utomhusarbetare.

Förvaltningsnämndens personal består till exempel av trädgårdsmästare, arkitekter, servicemän, turistguider, snickare, städare, elektriker, målare och förvaltningspersonal inom många olika branscher.

Världsarvsobjektets värd

Som värd för världsarvsobjektet bär förvaltningsnämnden ansvaret för att bevara monumentet och de tillhörande historiska och arkitektoniska värdena för kommande generationer.

Världsarvskonventionen förpliktar den finska staten att sörja för att fästningen bevaras i ett så autentiskt skick som möjligt. Läs mer om världsarvet och tack vare vilka speciella egenskaper som Sveaborg togs upp på Unescos lista 1991.