Kuvassa näkyy vaalea asuinrakennus Nooan arkki, jonka edessä seisoo kolme ihmistä katsomassa karttaa

Att söka en bostad

Bostäderna söks via ett ansökningsförfarande. Det finns inget kösystem.

Bostäder som ska bli lediga meddelas på denna webbplats och på Sveaborg på förvaltningsnämndens anslagstavla utanför ämbetsverkets kontor på adressen Sveaborg C 40. Ansökningsblanketten kan skrivas ut i samband med bostadsannonsen på denna webbplats eller hämtas från förvaltningsnämndens kundtjänst under bostadsansökningstiden.

Nedan hittar du information om att bo på Sveaborg, som kan löna sig att läsa innan man lämnar in en bostadsansökan. Fastän Sveaborg finns precis framför Helsingfors innerstad finns det vissa särdrag i att bo där.

Lediga lägenheter

Det finns två lediga lägenheter. Ta en titt på lägenheterna nedan. Ansökningstiden går ut den 10 juni 2024 kl. 23.59.

De sammanlagt ca 315 bostäderna i Sveaborg är fritt finansierade hyresbostäder som ägs av staten. Hyresgästerna väljs genom utlottning. En del av bostäderna har hyrts ut till försvarsförvaltningen, för att användas som tjänstebostäder för dess personal. Försvarsförvaltningen beslutar om valet av hyresgäster till de bostäder som den har hyrt. Försvarsförvaltningen hyr inte ut bostäder som hör till dess kvot till personer som inte ingår i dess personal. Besluten om fördelningen av bostäder och de hyresavtal som bygger på dem är inte förvaltningsbeslut enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996), utan privaträttsliga beslut som inte kan överklagas med stöd av denna lag.

I Ansöka om bostad

Kungörelse om bostäder som förklaras lediga för ansökan läggs ut på förvaltningsnämndens anslagstavla i Sveaborg och på ämbetsverkets webbplats. Ämbetsverket har inget kösystem till bostäderna.

I Sveaborg finns s.k. ateljébostäder i byggnaderna A 5 (lägenheterna E6, F7, F9, F10, G11 och G12) och E12 (lägenhet A 1) samt B 44–45. Beslut om fördelningen av ateljébostäderna fattas av chefen för Förvaltningsnämnden för Sveaborg. Förvaltningsnämndens utvecklingschef och disponent bereder hyreskontrakten för dessa ateljéavtal utifrån ett separat ansökningsförfarande som ordnas via expertorgan inom konst. Nya hyreskontrakt gällande ateljébostäderna ingås för en tidsbestämd period på fem år. Vid valet tas hänsyn till målet att förbättra verksamhetsförutsättningarna för personer i kreativa yrken. I hyreskontraktet med HIAP, Helsinki International Artist Programme, har förvaltningsnämnden gett HIAP rätt att ordna ansökningsförfarandet för ateljébostäderna B 44–45 och att fördela och hyra ut dessa bostäder.

En bostad eller ateljébostad kan i undantagsfall fördelas utan att först ledigförklara den för ansökan. Orsakerna till undantagsförfarandet antecknas i en motiveringspromemoria. Enligt ämbetsverkets arbetsordning kan en bostad hyras ut efter disponentens beslut utan ansökningsförfarande för en period på högst sex månader. Orsakerna till beslutet antecknas i en motiveringspromemoria.

II Val av hyresgäst

Ett centralt mål är att Sveaborg har en mångsidig invånarstruktur. För att bevara Sveaborg som ett livskraftigt område främjas boendemöjligheterna för barnfamiljer. Vid fördelningen av bostäder beaktas även sådana personer och familjer som behöver bo i Sveaborg på grund av arbetets natur eller som stöder bevarandet av Sveaborgs basservicenivå. Bostäder som lämpar sig som familjebostäder anvisas i första hand till större hushåll.

III Hyrans belopp och hyreskontraktet

Hyran per bostad meddelas alltid i anslutning till ansökningsförfarandet. Hyreskontraktet mellan hyresgästen och förvaltningsnämnden ingås alltid skriftligen. I hyreskontrakten iakttas lagen om hyra av bostadslägenhet 31.3.1995/481.

IV Ömsesidigt byte av bostäder

Chefen för Förvaltningsnämnden för Sveaborg fattar efter disponentens föredragning beslut om hyresgästernas ömsesidiga bostadsbyten på hyresgästernas egna förslag. Förvaltningsnämnden strävar efter att förhålla sig positiv till sådana byten om storleken hos de bostäder som ska bytas och invånarnas förändrade bostadsbehov talar för ett byte och om bytet inte orsakar stora reparationskostnader.

Koldioxidavtrycket hos Sveaborgs fastigheter, också bostadsfastigheterna, är mycket litet. Byggnadsbeståndet är gammalt; byggnaderna har byggts huvudsakligen under 1700- och 1800-talen och grundrenoverats mellan 1990 och 2010.

Trots att bostäderna har fått alla bekvämligheter efter grundliga renoveringar kan de gamla golven knarra, och väggarna är inte raka som de är i nybyggen; de andas gammal historia, liksom hela Sveaborg, som utsetts till världsarvsobjekt av Unesco.

Det finns inga hissar i bostadshusen, och endast en av bostäderna i Sveaborg har en balkong. Olikt nyare byggnader finns det inga isoleringsglas i fönstren. Fönstren har dubbla fönsterglas och ytterfönstret öppnas i huvudsak utåt.

Det finns tvättstugor för invånarna och det är hittills gratis att använda dem. På öarna finns även flera bastur med allmänna turer och möjlighet att boka lägenhetsspecifika bastuturer. Dessutom har invånarna en möjlighet att hyra en koloniträdgård eller uteplats.

Helsingforsregionens miljötjänster HRM och förvaltningsnämnden ansvarar över avfallshanteringen. På öarna insamlas åtta olika avfallskomponenter, dessutom har invånarna möjlighet att hämta sina egna farliga avfall från hemmet till insamlingspunkten för farligt avfall. Insamlingspunkten förvaltas av förvaltningsnämnden och är belägen på servicestranden på Stora Östersvartö.

I en del av bostäderna finns fungerande värmeugnar som höjer boendets komfort. Som egentlig värmekälla har lägenheterna vattenburen centralvärme. Lagstadgad sotning av ugnar utförs årligen.

I bostadshusen finns ingen luftkonditionering eller värmeåtervinning. Ventilationen har genomförts antingen som mekanisk frånluftsventilation eller som så kallad självdragsventilation.

På Sveaborg finns cirka 800 invånare och 400 arbetsplatser.

Enligt beslut som Stadsrådet fattade på 1970-talet ska Sveaborg utvecklas till ett bilfritt område, om än trafikmängderna ökat på grund av växande tjänster. Hastighetsbegränsningen på hela Sveaborgs område är 20 km/h. Invånarna har möjlighet att få en boendeparkeringsetikett, som är giltig på fastlandet på Skatuddens område.

Väderförhållanden på Sveaborg motsvarat de vid Brunnsparkens strand; vanligtvis blåser vinden från sydväst, under höststormar kan det förekomma kraftiga vindar och regn. Under stilla varma sommardagar är omständigheterna motsatta.

Under de senaste åren har till och med en miljon besökare besökt Sveaborg årligen. Man försöker styra resenärer till sevärdhetsrutter istället för bostadsområden.

Resan till Sveaborg sker sjövägen. Sveaborgs Trafik Ab kör färjetrafiken som beställs av HST. Linjen som går mellan Sveaborg och Salutorget går varje dag. Den första avgången från Sveaborg i skrivande stund och med nuvarande tidtabeller är klockan 6.00 och sista från Salutorget klockan 2.20. Under sommartid avgår färjorna med 20–40 minuters mellanrum och vintertid med 40–60 minuters mellanrum.

Servicefärjan som åker mellan Sveaborg och Skatudden går endast på vardagar – den första avgången från Skatudden när texten skrivs och med nuvarande tidtabeller är klockan 7.25 och sista från Sveaborg klockan 15.30. Det finns åtta avgångar åt vardera håll, det vill säga cirka en gång i timmen. HRT:s AB-zonbiljett kan användas på båda färjorna.
På färjelinjen som går från Salutorget ryms som mest en stor paketbil, servicefärjan kan även transportera stora och tunga fordon och fordonskombinationer.

Under sommartid är det också möjligt att färdas med privat vattenbuss från Artilleriviken till Kolerabassängen vid Salutorget. HRT:s biljett gäller inte i vattenbussen, men vattenbussföretaget säljer förmånliga periodbiljetter åt dem som bor och arbetar på Sveaborg.

På Stora Östersvartö finns båtsällskapet Suomenlinnan Venekerho ry och segelsällskapet Suomenlinnan Pursiseura ry, som självständigt väljer sina medlemmar.

På Sveaborg finns en K-Market, flera restauranger och caféer. Dessutom finns det museer, ett daghem, lågstadieskola, bibliotek, myndighetscampus (gränsbevakningen, båtpolisen och båttullen), fängelse samt Sjökrigsskolan. Räddningsstationen bemannas under maj–oktober. Vid behov kan utryckningsfordonstrafiken använda Sveaborgtunneln, som går under havet från Västersvartö till Brunnsparken.

Suomenlinnaseura ry är invånarföreningen i Sveaborg. Styrelsen är det högsta beslutandeorganet inom Förvaltningsnämnden för Sveaborg, som har en invånarrepresentant som gemensamt väljs av invånarna.

  • Innan avtalet ingås kontrollerar vi kreditupplysning.
  • Innan hyresförhållandet inleds ska hyresgästen tillhandahålla garanti motsvarande två månadshyror till hyresvärden. Garanti tillhandahålls i form av en pantsättningsförbindelse från banken. Försäkring Hyresgästen bör teckna en hemförsäkring för sin lägenhet, som bl.a. täcker vattenläckage som orsakas av hyresgästens eget agerande.
  • Hyran för lägenheten prövas inte under tiden för hyresförhållandet.
  • Hyresgästen bör upprätta ett eget elavtal
  • Rökning är förbjuden i bostaden samt i byggnadens övriga lokaler.
  • Det är tillåtet att hålla ett rimligt antal husdjur i bostäderna (t.ex. högst två hundar eller två katter).

Ansökan kan fyllas i via den elektroniska ansökningsblanketten på webbplatsen ELLER per post till Förvaltningsnämnden för Sveaborg / kundtjänsten, Sveaborg C40, 00190 Helsingfors ELLER genom att föra den till förvaltningsnämndens postlåda (på dörren till byggnad C40). Du kan skriva ut blanketten som ska postas på webbplatsen eller hämta den från kontoret för Förvaltningsnämnden för Sveaborg på följande adress (boka tid i förväg genom att ringa numret 0295 338 430 eller skicka e-post till vuokralaiset@suomenlinna.fi).

Ansökningstiden löper ut 21.11.2023 klo 00.00. Ansökan bör fyllas i noga. Försenade, bristfälliga eller slarvigt ifyllda ansökningar behandlas inte. Vi tar inte emot bilagor. Personer som tillhör samma hushåll får lämna in endast en ansökan för den bostad som beskrivs i denna annons.

En lottdragning genomförs bland sökande som uppfyller ansökningskriterierna. Sökande som har tilldelats en lägenhet informeras om det personligen via e-post/telefon. Ett meddelande kommer att läggas ut på förvaltningsnämndens webbplats när bostäderna har delats ut och mottagits.

C58 pihan julkisivu.

C58 A3

C58 A3, 1 rum + kök, 49,8m²

Suomenlinna C52 julkisivu edustalla paraatikenttä.

C52 F48

C52 F48, 3 rum + kök, 103m²