Kuvassa syreenipensas täydessä kukkaloistossa

Fas 3: Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet tar riktlinjer för framtiden till en praktisk nivå och till en del av det dagliga arbetet för alla Sveaborgs intressenter.

Den nya förvaltningsplanen syftar till att den välmående fästningen bevaras för kommande generationer. Först utarbetades en översikt över historien och nuläget för att kunna skapa en grund för framtiden. Utgående från den drogs det upp riktlinjer för Sveaborgs framtid tillsammans med intressentgrupperna.

Planen gynnar inte fästningen utan åtgärder. Åtgärdsprogrammet som grundas på framtidens riktlinjer tar frågorna till en praktisk nivå och till en del av det dagliga arbetet för alla Sveaborgs intressenter. Genom åtgärdsprogrammet säkerställer man att verksamheten går i rätt riktning och i rätt tid.