Storlandskapet

Världsarvsobjekt har ett skyddsområde som skyddar världsarvsobjektets universella värden. Utsikten och stadsmiljön vid havet som omger Sveaborgs fästning kallas för Sveaborgs storlandskap.

Det öppna havet i Sveaborgs förgrund var en gång i tiden en operativ del av Sveaborgs marinbas. Det som på 1700-talet ledde till fästningens geografiska placering var den mycket skyddade redden (Kronobergsfjärden) intill Helsingfors och det skyddade området mellan öarna i ögruppen där man kunde bygga en välbefäst torrdocka (Vargön). Skärgårdsflottans fartyg gick från dockan till öppet hav via Artilleriviken och Gustavssvärdssundet.

Kartta Suomenlinnan merialueesta, laivareitit merkattu punaisella viivalla.

Förstora bilden genom att klicka på den

Förstora bilden genom att klicka på den