Länsimustasaaren asuinrakennukset auringonnousun aikaan. Kuu loistaa kirkkaana talojen yläpuolella

Varför behövs en förvaltningsplan?

Sveaborg är ett av Unescos ungefär tusen världsarvsobjekt. Unesco förutsätter att objekten har en förvaltningsplan med riktlinjer för skydd och utveckling av objekten.

Sveaborgs sjöfästning är ett exempel på sin tids militärarkitektur och en nationell stolthet. Ett eget särdrag för fästningen kommer av dess betydelse för försvaret i tre stater – Sverige, Ryssland och Finland. Fästningen är förutom ett besöksobjekt även ett levande bostadsområde och en stadsdel där man bor, arbetar och hälsar på hos varandra.

Den nya förvaltningsplanen syftar till att den välmående fästningen bevaras för kommande generationer. Ett viktigt mål i planen är att kontrollerat dela ansvar och resurser mellan aktörer som svarar för Sveaborg.

Alla frivilliga deltagare har en viktig roll i förvaltningsplanen. Planen utarbetas och Sveaborg utvecklas gemensamt. Delta du också i skyddet av ett gemensamt världsarvsobjekt!