Kävijöitä Kustaanmiekan valleilla iltahämärässä.

Organisation

Sveaborg utvecklas och skyddas av förvaltningsnämndens cirka 70 permanent anställda och under sommarens turismhögsäsong flera sommarjobbare i synnerhet vid underhållsenheten. Organisationen är uppdelad i fyra enheter: restaurering, underhåll, världsarvtjänster samt förvaltnings- och juridiktjänster.

Ämbetsverkets chef och styrelsen svarar för förvaltningsnämndens verksamhet och helhetsplanering. Det högsta beslutande organet inom förvaltningsnämnden för Sveaborg är styrelsen som sammanträder 3–4 gånger om året och som består av representanter för fyra ministerier, Helsingfors stad, Museiverket, Senatfastigheter, invånarna på Sveaborg samt förvaltningsnämnden.

Se här styrelsens sammansättning fram till den 30 april 2016 och läs protokollen för styrelsemöten (på finska).

Enheter

Restaureringsenhetens uppgift är om- och kompletteringsbyggnad av fästningens byggnader, årsreparationer samt utveckling av kulturmiljön. Sveaborg är ett av de mest betydande och omfattande restaureringsobjekten i Finland. I restaureringsenheten arbetar bl.a. arkitekter och arbetsledare.

Underhållsenheten svarar för disponentservice, miljöförvaltning och fastighetsförvaltning. Underhållsenheten består bl.a. av trädgårdsmästare, städare och servicemän. I underhållsenheten arbetar också en disponent och fastighetssekreterare som betjänar förvaltningsnämndens hyresgäster, dvs. invånare samt arbetsrummens och arbetslokalernas hyresgäster.

Världsarvstjänstenheten betjänar inhemska och utländska resenärer samt särskilt samarbetspartner och intressentgrupper med en anknytning till världsarvsobjektet. Enheten svarar för presentation av Sveaborg och turistinformation, försäljningstjänsten för konferens- och festlokaler, samordning av genomförandet av Sveaborgs underhållsplan, kvalitetsövervakningen av världsarvsobjektet och nätverkssamarbetet. Se nyckeltal för turism.

Förvaltnings- och juridiktjänster stöder verksamheten i förvaltningsnämndens övriga enheter och svarar för förvaltningsuppgifter.