Förvaltningsplan

I förvaltningsplanen har det dragits upp riktlinjer för Sveaborgs framtid.

Den förvaltningsplan som nu görs är en länk i den långa kedja som utgör skötseln av Sveaborg. I arbetet med förvaltningsplan beaktas tidigare planer för skötsel och nyttjande av Sveaborg och också det förändrade samhället.

Förvaltningsplan görs i form av en process tillsammans med olika samarbetspartner. I det här skedet är arbetet till för att väcka diskussion och som hjälpmedel för det används en vägkarta vars innehåll utvecklas under arbetets progression.

Den nuvarande situationen och bakgrunden har beskrivits i helheter och det är utifrån dem som framtiden planeras. Helheterna har utformats på basen av respons på den tidigare skötselplanen.