Katukivetys HKS

Förvaltningsplan

I förvaltningsplanen har det dragits upp riktlinjer för Sveaborgs framtid.

Förvaltningsplan görs i form av en process tillsammans med olika samarbetspartner. Unesco förutsätter att objekten har en förvaltningsplan med riktlinjer för skydd och utveckling av objekten. Sveaborgs förvaltningsplanen utförs tillsammans med ett brett nätverk i form av en process som framskrider hela tiden. Projektgruppen bildas av anställda i förvaltningsnämnden för Sveaborg och Museiverket.

Öppna förvaltningsplan

Öppna Åtgärdsprogram för förvaltningsplanen för Sveaborg 2020–2024

Förvaltningsplanen består av fyra delar:

  1. Historia och nuläge
  2. Riktlinjer för framtiden
  3. Åtgärdsprogram
  4. Uppföljning och bedömning av effekter

Den förvaltningsplan som nu görs är en länk i den långa kedja som utgör skötseln av Sveaborg. I arbetet med förvaltningsplan beaktas tidigare planer för skötsel och nyttjande av Sveaborg  och också det förändrade samhället.

Kommentera förvaltningsplanen

En central del av förvaltningsplanen för Sveaborg är samarbetet med intressenterna. Nu hoppas vi på kommentarer och åsikter om förvaltningsplanen.

Ympyrämuotoinen prosessikaavio

Processen med en förvaltningsplan

Sveaborgs förvaltningsplanen utförs tillsammans med ett brett nätverk i form av en process som framskrider hela tiden.

Historia och nuläge

Arbetet med förvaltningsplanen är en kontinuerlig process som bearbetas i samarbete med andra parter. Den första delen i arbetet är kartläggning av historian och nuläget.

Riktlinjer för framtiden

I den centrala delen av planen läggs riktlinjerna upp för Sveaborgs kommande årtionden. Dessa styr fokus på arbetet som görs för världsarvsobjektet.

Käsi kirjoittamassa toimenpidettä, taustalla pöydällä muita toimenpidelappuja

Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet tar riktlinjer för framtiden till en praktisk nivå och till en del av det dagliga arbetet för alla Sveaborgs intressenter.

Kustaanmiekka ilmasta kuvattuna.

Uppföljning och utveckling

Viktiga för framsteg i förvaltningsplanen är uppföljning och utveckling. Med hjälp av dem bedöms om planen fungerar som avsikten var.

Kontaktinformation

Riktlinjerna utarbetades vid workshoppar under år 2018 tillsammans med ett brett nätverk