Fas 2: Riktlinjer för framtiden

I den centrala delen av planen läggs riktlinjerna upp för Sveaborgs kommande årtionden. Dessa styr fokus på arbetet som görs för världsarvsobjektet.

I förvaltningsplanen har det dragits upp riktlinjer för Sveaborgs framtid. De fastställde av direktionen som styr arbetet för förvaltningsnämnden för Sveaborg i november 2018. Riktlinjerna utarbetades vid workshoppar under år 2018 tillsammans med ett brett nätverk. Arbetet fortsätter med att utarbeta ett åtgärdsprogram och därefter med uppföljning och utveckling. Arbetet med förvaltningsplanen är en kontinuerlig process, som kontinuerligt bearbetas vidare.

Du ser riktlinjer för framtiden i schemat nedan. Du kan förstora schemat genom att klicka på det.