Kuvassa näkyy Suomenlinnan muuria ja keltaista ukonpalko-kasvillisuutta

Processen med en förvaltningsplan

Sveaborgs förvaltningsplanen utförs tillsammans med ett brett nätverk i form av en process som framskrider hela tiden.

Världen förändras hela tiden. Därför lever även förvaltningsplanen för Sveaborg. Planen lever med förändringarna i samhället och innehållet finns i fokus hela tiden. På så sätt säkrar vi att planen hålls uppdaterad. Sveaborgs sjöfästning är stabil men levande, och samma tanke finns även bakom förvaltningsplanen. Arbetet utförs tillsammans med ett brett nätverk i form av en process som framskrider hela tiden.

Förvaltningsplanen består av fyra delar:

  1. Historia och nuläge
  2. Riktlinjer för framtiden
  3. Åtgärdsprogram
  4. Uppföljning och bedömning av effekter

Först utarbetades en översikt över historien och nuläget för att kunna skapa en grund för framtiden. Utgående från den drogs det upp riktlinjer för Sveaborgs framtid tillsammans med intressentgrupperna. Ett åtgärdsprogram som bidrar till att målen uppnås har uppdaterats senast år 2021.

Lika viktigt är övervakning, konsekvensbedömning och utveckling. I utvecklingsfasen funderade man på om åtgärderna är korrekta och om det i den snabbt föränderliga världen kommit sådana ändringar som redan påverkar de delmål som tänkts ut för riktlinjerna för framtiden. Det är möjligt att man inser att dessa måste ändras för att bevara de stora målen tydligt i sikte och för att säkerställa att ett välmående Sveaborg bevaras för kommande generationer. Detta kommer återigen att resultera i bearbetning av åtgärdsprogrammet och därefter i uppföljning och utveckling.

Förvaltningsplanen framskrider och utvecklas hela tiden. Centralt i processen är intressentgruppernas medverkan och inflytelse. Vi bjuder in alla att värna om vårt gemensamma kulturarv och bevara Sveaborg för kommande generationer!

Hela processen finns beskriven i ett infoblad. Ladda ner infobladet i PDF-form här.

Du kan förstora schemat genom att klicka på det.

Ympyrämuotoinen prosessikaavio