Ilmakuva, jossa näkyy rantakasarmin kellotorni ja suomenlinnan lautta talvisessa maisemassa

Ta kontakt

Ämbetsverkets kontor är beläget på Sveaborg på Stora Östersvartö. Besöks- och postadressen är

Förvaltningsnämnden för Sveaborg/registratorskontoret
Sveaborg C40
00190 Sveaborg

Registratorskontoret
kirjaamo@suomenlinna.fi
0295 338 300 (växeln)

Skicka inte känsliga personuppgifter, såsom personbeteckningar, per e-post utan kryptering. Kontakta oss innan så får du instruktioner med vilka du kan förmedla uppgifterna till oss per e-post på ett säkert vis.

Ledningen till förvaltningsnämnden

Direktör
Ilari Kurri, tel. 0295 338 301

Koordinator till ledningen
Tarja Jylhä, tel. 0295 338 324

Administrativa tjänster
Administrationsdirektör Kirsi Moisander, tel. 0295 338 488

Världsarvtjänster
Utvecklingschef Petteri Takkula, tel. 0295 338 387

Restaureringtjänster
Restaureringschef Miia Perkkiö, tel. 0295 338 302

Underhålltjänster
Underhållschef Petri Lyytikäinen, tel. 0295 338 435 (vikarier tsv. Kirsi Moisander och Oskari Reipas)

Detaljerad information

Kundservice för hyresgäster

På grund av coronavirussituationen betjänar vi per e-post och per telefon fram till den 31.8.2020. Du kan kontakta oss per e-post på adressen kirjaamo@suomenlinna.fi eller per telefon på numret +358 295 338 300 (växel). Vi betjänar måndag till fredag kl. 8.00–16.15.

Kommunikation och marknadsföring

Planerare Timo Nurmi
0295 338 361
Förvaltningsnämnden för Sveaborgs externa kommunikation som ämbetsverk och interna kommunikation

Kommunikationsspecialist Paula Lappalainen
0295 338 335
Kommunikation och marknadsföring relaterad till turism och besökare

Mediagrupper

Vänligen kontakta media@suomenlinna.fi

Försäljningstjänsten för konferens- och festlokaler

0295 338 420
tilavuokra@suomenlinna.fi
adress: Suomenlinna C1 (den rosarappade Strandkasernen i Sveaborgs norra stranden vid HST:s färja)

Turistinformation

0295 338 410
info@suomenlinna.fi
Facebooksida
Instagram
Twitter

Fastighetstjänster

Fastighetstjänsternas kundservice

  • vuokralaiset@suomenlinna.fi
  • 0295 338 430 (mån–fre klockan 8.00–12.00)

Kontorets kundservice i C40

  • tisdagar (på beställning)

Felanmälningar

Nedan hittar du kontaktinformationen för några av våra personalen. Om du inte kan hitta den person du letar efter, vänligen kontakta växeln på 0295 338 300.

Personalens e-postadresser är i formen förnamn.efternamn@suomenlinna.fi.

Administrationsdirektör Kirsi Moisander
0295 338 488

Koordinator till ledningen Tarja Jylhä
0295 338 324

Personalexpert Tuula Saarinen
0295 338 358

Personalexpert Marianne Tokola
0295 338 350

Förvaltare Kirsti Ängeslevä
0295 338 341

Fastighetssekreterare Terhi Riihimäki (vikarie Eija Cederström)
0295 338 430

Anskaffningexpert och ekonomisakkunnig Jussi Sihvonen
0295 338 382

Ekonomisakkunnig Heikki Tiainen
0295 338 326

Informationtjänstdesigner Minna Hanhivaara
0295 338 311

Utvecklingskoordinator (säkerhet) Jenni Sundberg
0295 338 383

Informatör Timo Nurmi
0295 338 361

IT-expert Robin Lindroos
0295 338 389

Lagermästare Aleksi Pulli
0295 338 394

Underhållschef Petri Lyytikäinen
0295 338 435

Arbetsledare Asko Jääskeläinen
0295 338 363

Arbetsledare Joona Heininen
0295 338 360

Fastighetshandledare Niko Geselle
0295 338 386

Arbetsledare Antti Lahtinen
0295 338 404

Teknisk förvaltare Oskari Reipas
0295 338 354

 

Utvecklingschef Petteri Takkula
0295 338 387

Turismexpert Milla Öystilä
0295 338 372

Kommunikationsexpert Paula Lappalainen
0295 338 335

Ansvarig rådgivare / turism Eeva Tulenheimo
0295 338 349

Ansvarig försäljningsförhandlare Kaisa Koskinen (tjänstledig 28.2.-30.9.2022)
0295 338 347

Försäljningsförhandlare Tiina Leidén
0295 338 370

Försäljningsförhandlare Katariina Fast

Restaureringschef Miia Perkkiö
0295 338 302

Överarkitekt Tuija Lind
0295 338 337

Specialexpert Marianne Lehtimäki
0295 338 308

Byggherrearkitekt Tiina Koskenniemi
0295 338 330

Byggherrearkitekt Petri Mikonsaari
0295 338 342

Byggherre Pekka Vuorela
0295 338 345

Husteknikbyggherre Heikki Kuivaniemi
0295 338 331

Byggmästare Heikki Malinen
0295 338 367

Landskapexpert Iina Johansson
0295 338 322

Byggnadkonservator Santina Ambrosini
0295 338 432

Byggherrearkitekt Pia Kurki
0295 338 364

Byggherrearkitekt Anne Salli-Suomalainen
0295 338 398

Renoveringexpert Sampo Ahola
0295 338 381