Katukivetyksen tekoa

Hoito- ja käyttösuunnitelma

Hoito- ja käyttösuunnitelma linjaa, miten maailmanperintökohdetta hoidetaan tulevien vuosikymmenien aikana.

Suomenlinnan seuraavien vuosikymmenten suuntaviivat linjataan hoito- ja käyttösuunnitelmassa, jota työstetään parastaikaa laajassa verkostossa. Hoito- ja käyttösuunnitelmaa edellytetään kaikilta Unescon maailmanperintökohteilta. Suomenlinnassa työ etenee prosessimaisesti ja tärkeää on verkostojen osallistaminen prosessin kaikkiin vaiheisiin. Työtä johtaa Suomenlinnan hoitokunnan ja Museoviraston työntekijöistä koostuva projektiryhmä.

Hoito- ja käyttösuunnitelma koostuu neljästä osasta:

1. Historia ja nykytilanne
2. Tulevaisuuden suuntaviivat
3. Toimenpideohjelma
4. Seuranta ja kehittäminen

Hoito- ja käyttösuunnitelma on yksi linkki Suomenlinnan hoidon pitkässä ketjussa. HKS-työssä huomioidaan aiemmat Suomenlinnan hoitoa ja käyttöä linjaavat suunnitelmat sekä yhteiskunnan muuttuminen. Hoito- ja käyttösuunnitelmatyön etenemistä voi seurata tällä sivustolla.

Kommentoi suunnitelmaa

Hoito- ja käyttösuunnitelman ytimessä ovat neljä tulevaisuuden suuntaviivaa. Haluamme kuulla ajatuksiasi niistä.

Kaavioon kuvattu ympyrämuotoisesti hoito-ja käyttösuunnitelmaprosessin vaiheet ja eteneminen

Jatkuva prosessi

HKS:ää tehdään jatkuvassa prosessissa. Työ kehittyy koko ajan. Tällä toimintatavalla pyritään varmistumaan siitä, että toimenpiteet ovat aina ajan tasalla.

Historia ja nykytila

Tärkeä osa hoito- ja käyttösuunnitelmaa on laaja katsaus Suomenlinnan nykypäivään ja siihen, miten tähän on tultu.

Tulevaisuuden suuntaviivat

HKS-työssä on laajan verkoston kanssa työstetty suuntaviivat Suomenlinnan tulevaisuudelle seuraaviksi vuosikymmeniksi.

Käsi kirjoittamassa toimenpidettä, taustalla pöydällä muita toimenpidelappuja

Toimenpideohjelma

Toimenpideohjelman tavoitteena on viedä tulevaisuuden suuntaviivat käytäntöön.

Seuranta ja kehittäminen

Seuranta ja kehittäminen ovat tärkeitä jatkuvassa prosessissa. Niiden perusteella arvioidaan toimiiko suunnitelma tavoitteiden mukaan.

Kuninkaanportin uudelleen maalatut muistolaatat.

Taustamateriaalit ja käsitteet

Tälle sivulle on koottu taustamateriaaleja ja selitteitä yleisimmille käsitteille.

Yhteystiedot ja projektiryhmä

HKS-projektiryhmään kuuluu työntekijöitä Suomenlinnan hoitokunnasta sekä Museovirastosta.