Kävijöitä Kustaanmiekalla talvella 2016.

Hoito- ja käyttösuunnitelma

Hoito- ja käyttösuunnitelma linjaa, miten maailmanperintökohde Suomenlinna säilytetään hyvinvoivana jälkipolville tulevina vuosina.

Suomenlinnan hoidon ja käytön suuntaviivat linjataan hoito- ja käyttösuunnitelmassa, jota Unesco edellyttää maailmanperintökohteilta. Avaa hoito- ja käyttösuunnitelma uuteen välilehteen tästä linkistä (pdf).

Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelma muodostuu neljästä vaiheesta:

1. Historia
2. Nykytila
3. Tulevaisuus
4. Toimeenpano

Suomenlinnan arvot ja kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat suunnitelmaa.

Yksittäisistä toimenpiteistä muodostuva toimenpideohjelma on osa hoito- ja käyttösuunnitelman toimeenpanoa. Toimenpideohjelmaa päivitetään tarvittaessa. Avaa toimenpideohjelma uuteen välilehteen tästä linkistä (pdf).