Hållbar turism

På Sveaborg samlas stora besökarvolymer, kulturvärden som förutsätter skydd, huvudstadsregionsbornas behov av rekreation i närområden och de lokala invånarnas vardag. För att trygga kulturell, social, ekologisk och ekonomisk framgång måste man kunna utnyttja medlen för hållbar turism.

Unescos världsarvsobjekt Sveaborg är ett av vårt lands mest populära resmål. Turismens tillväxt ute i världen, i Finland och i Helsingfors syns även på Sveaborg. Förvaltningsnämnden för Sveaborg är en aktiv partner i nätverk där turism definieras och utvecklas såväl i närområden i Helsingfors som på nationell och internationell nivå.

Under de senaste 20 åren har antalet besökare på Sveaborg ökat från 600 000 besökare till en miljon. Samtidigt har resmålets besökarkrets genomgått en ändring. I början var besökarna främst stadsbor som tillbringade en sommardag i fästningen, men nu är största delen av besökarna internationella gäster.

Sjöfästningens dragkraft ligger i dess historia, sevärdheter och den marina miljön. På Sveaborg samlas stora besökarvolymer, kulturvärden som förutsätter skydd, huvudstadsregionsbornas behov av rekreation i närområden och de lokala invånarnas vardag. För att trygga kulturell, social, ekologisk och ekonomisk framgång måste man kunna utnyttja medlen för hållbar turism.

Sveaborgs väg till att bli ett turistmål

Sveaborgs fästning nämndes i flera resguider redan på 1800-talet.

Matkailuneuvoja neuvoo kävijää kesällä pääreitillä

Brokig skara besökare

Sveaborg har besökare från hela världen.

Sveaborg erbjuder olika tjänster året runt

Besökarna betjänas av cirka 30 producenter av turisttjänster.

Kuvassa näkyy kustaanmiekan ammusvarastot, joita ympäröi keltaiset ukonpalkokasvustot. Taustalla näkyy meri

Principer för hållbar turism

Sveaborg är en företagsam aktör förutom i utvecklingen av hållbar turism inom sitt eget objekt, även i utvecklingsarbetet av turismen för andra världsarvsobjekt i hemlandet och utomlands. Sveaborg har tillsammans med andra världsarvsobjekt och nationalparker i Finland förbundit sig vid principerna för hållbar turism.