Kuvassa vaaleanpunainen vaasankasarmi -rakennus, jonka edustalla rinne, jossa keltaista ukonpalko kasvillisuutta

Vaihe 2: Tulevaisuuden suuntaviivat

Tulevaisuuden suuntaviivat ohjaavat sitä, mihin maailmanperintökohteen eteen tehtävä työ painottuu seuraavina vuosikymmeninä. Suuntaviivoja laadittiin työpajoissa läpi vuoden 2018 laajan verkoston kanssa.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa on linjattu Suomenlinnalle tulevaisuuden suuntaviivat. Suomenlinnan hoitokunnan työtä ohjaava johtokunta vahvisti ne marraskuussa 2018. Suuntaviivoja laadittiin työpajoissa läpi vuoden 2018 laajan verkoston kanssa. Työ jatkuu toimenpideohjelman laatimiseen ja sen jälkeen seurantaan ja kehittämiseen.

Hoito- ja käyttösuunnitelmatyö on jatkuva prosessi, jota työstetään jatkuvasti eteenpäin. Prosessin edetessä myös suuntaviivoihin palataan ja varmistetaan, että suunta on pysynyt oikeana muuttuvassa maailmassa. Jos aiempia linjauksia tai niiden määrittelyitä tulee viilata johonkin suuntaan, näin tehdään.

Näet tulevaisuuden suuntaviivat alla olevassa kaaviossa, jota voit suurentaa kaaviota klikkaamalla. Hoito- ja käyttösuunnitelmatyön pohjaksi on kuvattu sekä Suomenlinnan historia että nykytilanne. Tutustu tähän osioon omilla alasivuillaan.