Kustaanmiekan vallit kesällä, keltainen ukonpalko kukkii.

Budget

Renoveringen, underhållet och förvaltningen av Sveaborg finansieras med statens budgetmedel och intäkter från ämbetsverkets egen verksamhet som täcker cirka 65 procent av utgifterna för verksamheten. Förvaltningsnämndens inkomster utgörs huvudsakligen av hyror för bostäder och lokaler samt intäkterna från landskapsvård som utförs som serviceverksamhet samt konferens- och festlokalerna.

Förvaltningsnämnden har mycket samarbete med Sveaborgs fängelse, och finansieringen för projekt som genomförs som fångarbete kommer från justitieministeriet.

Ämbetsverkets budget för 2017 är 12,7 miljoner euro och med den täcks alltså hela verksamheten: restaureringen av alla åtta öar som hör till Sveaborg, underhåll av Sveaborg och disponentservice för hyresgäster, presentation av fästningen till besökarna samt förvaltning av området och ämbetsverket.