Området och byggnaderna

Nationalegendomen som förvaltas av förvaltningsnämnden för Sveaborg omfattar över 200 byggnader samt ett landområde på 80 hektar på sju öar som hörde till den historiska fästningen Sveaborg. Namnen på öarna när man börjar från söder är: Gustavssvärd, Vargön, Stora Östersvartö, Lilla Östersvartö, Västersvartö, Långören och Lonnan.

Det finns cirka 330 hyresbostäder på Sveaborg, och förvaltningsnämnden för Sveaborg svarar också för dessa. Hyresbostäder blir mycket sällan lediga, endast några per år. Läs här om hurdant det är att bo på Sveaborg och om att söka bostäder.

På Sveaborg finns det 13 privatbostäder som byggdes under det ryska väldet som hus för handelsmän eller trävillor för officerare. Också marken för dessa hör till staten. Statens fastighetsbolag Senatfastigheter äger och svarar för Sjökrigsskolans byggnader som är verksam på Lilla Östersvartö. Helsingfors kyrkliga samfällighet äger kyrkobyggnaden och dess tomt.

Finska staten äger ett havsområde på cirka 80 hektar runt Sveaborg. I området vilar tiotals vrak. Undersökningen av dessa hör till Museiverkets marinarkeologiska enhet.