Organisaatio

Suomenlinnan hoitokunnassa työskentelee noin 70 vakituista työntekijää ja lukuisia kausityöntekijöitä. Organisaatio on jaettu neljään yksikköön, jotka ovat restaurointi-, kunnossapito-, maailmanperintö- sekä hallintopalvelut.

Suomenlinnan hoitokunnan toiminnasta ja kokonaissuunnittelusta vastaavat viraston johtaja ja johtoryhmä. Johtoryhmän muodostavat viraston johtaja, hallintojohtaja, restaurointijohtaja, kunnossapitopäällikkö, kehittämispäällikkö, restaurointipäällikkö ja isännöitsijä.

Suomenlinnan hoitokunnan ylin päättävä elin on 3-4 kertaa vuodessa kokoontuva johtokunta, joka koostuu neljän ministeriön, Helsingin kaupungin, Museoviraston, Senaatti-kiinteistöjen, Suomenlinnan asukkaiden sekä hoitokunnan edustajista.

Katso alasivulta johtokunnan kokoonpano ja lue johtokunnan kokousten pöytäkirjat tältä sivulta.

Yksiköt

Restaurointipalvelujen tehtävänä on linnoituksen rakennusten restaurointi, perusparannus ja täydennysrakentaminen, vuosikorjaukset sekä kulttuuriympäristön kehittäminen. Suomenlinna on yksi Suomen merkittävimmistä ja mittavimmista restaurointikohteista. Restaurointiyksikössä työskentelee mm. rakennuttaja-arkkitehteja ja rakennusmestareita.

Kunnossapitopalvelut vastaa kiinteistöjen kunnossapidosta, huollosta ja puhtaanapidosta sekä ympäristönhoidosta. Kunnossapitopalvelut yksikössä työskentelee mm. puuseppiä, kirves- ja rakennusmiehiä, maalareita, puutarhureita, LVI- ja sähköasentajia, kiinteistönhoitajia ja työnjohtajia.

Maailmanperintöpalvelut palvelee kotimaisia ja ulkomaisia matkailijoita sekä erityisesti maailmanperintökohteeseen liittyviä yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä. Yksikkö vastaa Suomenlinnan esittelystä ja matkailuneuvonnasta, kokous- ja juhlatilojen myyntipalvelusta, käyntikohteen kehittämisestä sekä maailmanperintöhallinnosta.

Hallintopalvelut tukee hoitokunnan muiden yksiköiden toimintaa ja vastaa hallinnollisista tehtävistä. Yksikkö vastaa henkilöstö-, talous-, tietopalvelu- ja viestintäpalveluista sekä oikeudellisista palveluista ja hankinnoista. Hallinto- ja lakipalveluissa työskentelevät myös isännöitsijä ja kiinteistösihteeri, jotka palvelevat Suomenlinnan hoitokunnan vuokralaisia eli asukkaita sekä työhuoneiden ja toimitilojen vuokralaisia.

Kuvassa Suomenlinnan hoitokunnan toimisto talvella

Virasto ja yksiköt

Etsitkö Suomenlinnan hoitokunnan toimiston, kirjaamon tai henkilöstön yhteystietoja? Avaa ne linkistä.

Kuvassa näkyy Suomenlinnan muuria ja keltaista ukonpalko-kasvillisuutta

Hoitokunnan blogi

Hoitokunnan blogin aiheet käsittelee muun muassa maailmanperintöä, Suomenlinnan arvoja sekä työskentelyä linnoituksessa. Kirjoittajina on hoitokunnan työntekijöitä sekä sidosryhmien edustajia.