Styrelsen

Det högsta beslutsfattande organet i Förvaltningsnämnden för Sveaborg är direktionen, som sammanträder 3–4 gånger om året. Direktionen består av representanter för fyra ministerier, Helsingfors stad, Museiverket, Senatsfastigheter, Sveaborgs invånare och förvaltningsnämnden.

Du hittar styrelsens protokoll här (på finska).

Sammansättningen av styrelsen som utsetts av undervisnings- och kulturministeriet 1.5.2019–30.4.2022:

 • Joni Hiitola, undervisnings- och kulturministeriet
 • Matias Warsta, försvarsministeriet
 • Merja Salmi, finansministeriet
 • Tapio Hiltunen, Brottspåföljdsmyndigheten
 • Selja Flink, Senatfastigheter
 • Sirkkaliisa Jetsonen, Museiverket
 • Mikko Aho, Helsingfors stad
 • Kai Heinonen, Helsingfors kyrkliga samfällighet
 • Jaakko Pekki, invånarrepresentant för Sveaborg
 • Pauliina Harvikka, Förvaltningsnämnden för Sveaborg
 • Ilari Kurri, Förvaltningsnämnden för Sveaborg
 • Tarja Jylhä, Förvaltningsnämnden för Sveaborg