Verkostotyöpaja Tenalji von Fersenissä Suomenlinnassa vuonna 2018.

Verkostotyöpajat

Hoito- ja käyttösuunnitelmaa on työstetty useissa kaikille avoimissa verkostotyöpajoissa vuodesta 2018 alkaen. Mukana on ollut viranomaisia, asukkaita, matkailutoimijoita sekä merellisen luonnon ja kulttuurin harrastajia. Työ jatkuu; viimeisin verkostotilaisuus järjestettiin vuoden 2021 lopulla.

Uudessa hoito- ja käyttösuunnitelmassa on tähdätty aikaisempaa laajemman sidosryhmäverkoston entistä tiiviimpään yhteistyöhön. Osallistavan toimintatavan tavoitteena on ollut luoda luottamuksen ilmapiiri, jossa voidaan avoimesti keskustella Suomenlinnan säilyttämisestä hyvinvoivana jälkipolville. Vastuut ja resurssit jaetaan hallitusti, sillä säilyttämisen, käytönhallinnan ja kävijähallinnan tasapaino syntyy suunnitelmallisesta yhteistyöstä.

Toimenpideohjelmaa työstettiin vuoden 2019 työpajoissa, joissa oli 20–40 osallistujaa. Toimenpideohjelmaan keskittyvien työpajojen tavoitteena oli siirtyä ideointivaiheesta käytännön ehdotuksiin.

Työpajojen osallistujat omaksuivat ajatuksen yhteisestä Suomenlinnasta ja asettivat sen toimenpideohjelman tavoitteeksi. Kestävyys, kaikkien kohderyhmien huomiointi ja arvojen mukainen toiminta toistuivat ryhmätyöskentelyssä eri tavoin kuvailtuna. Osallistujille oli tärkeää, että heille tutut tai tärkeäksi koetut teemat, paikat tai palvelut ovat osa ohjelmakokonaisuutta.

Osallistujien mukaan toimenpiteiden on oltava konkreettisia, laaja-alaisia, selkeästi ilmaistuja ja Suomenlinnan arvojen mukaisia. Useimpia toimenpide-ehdotuksia pidettiin vaikutuksiltaan melko paikallisina ja helppoina toteuttaa. Ohjelmaan toivottiin mukaan myös haastavia toimenpiteitä: sellaisia, joista yksi henkilö ei voi päättää.

Sellaiset ehdotukset, joita pidettiin helppoina toteuttaa tai osana hoitokunnan tai Suomenlinnan muiden toimijoiden arjen työtä, eivät saaneet kannatusta. Työpajoissa pidettiin myös tärkeänä, että toimenpiteille nimetään vastuutaho.

Tutustu raporttiin kevään 2019 työpajoista (pdf, avautuu uuteen välilehteen)

Säännölliset verkostotilaisuudet

Hoito- ja käyttösuunnitelman toteutumista ja kehittämistä on jatkettu verkostotilaisuuksissa, joissa on kuultu toimenpideohjelman toteuttamisesta ja keskusteltu täydennyksistä ohjelmaan. Voit tutustua vuosien 2020 ja 2021 verkostotilaisuuksien ohjelmarunkoihin alla olevista otsikkolinkeistä.

Seuraava Hoito- ja käyttösuunnitelman verkostotilaisuus järjestetään
tiistaina 13.12.2022 klo 14 alkaen.
Tilaisuus kestää noin kolme tuntia ja paikan päällä osallistuville on kahvitarjoilu.

Tapahtuma järjestetään hybridinä Suomenlinnan Pajasalista (Suomenlinna C28) ja Teams-linkki lähetetään tapahtumaan ilmoittautuneille.

Ajankohtaisia kuulumisia Sivistyshallinto 2030 -hankkeeseen liittyen tilaisuuteen tuo Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen. Puheenvuoro avaa mahdollisia hankkeen mukanaan tuomia muutoksia ja niiden vaikutuksia.

Myös muut verkostotilaisuuden puheenvuorot ja osallistavat osuudet liittyvät Hoito- ja käyttösuunnittelman toimenpiteisiin.

Pitkäaikaisena ja toistuvana toimenpiteenä on sitouduttu käyttämään paikallisia palveluita, tukemaan valtion vuokra-asuntojen asukasvalintaprosessilla kaupungin palveluiden säilymistä sekä varmistamaan vastuuviranomaisten yhteistyöllä Suomenlinnan suojelua varten riittävistä laeista, asetuksista ja suojelupäätöksistä sekä Suomenlinnan ja muiden maailmanperintökohteiden huomioimisesta lainsäädännössä.

Ensin mainitun toteutumisesta esimerkkinä on Viapori Jazz, joka rakentuu yhteistyössä suomenlinnalaisten kanssa. Viapori Jazzista on tilaisuudessa kertomassa toiminnanjohtaja Lassi Ikäheimo ja taiteellinen johtaja Jukka Perko.

Suomenlinnan hoitokunnan asunnonjakoperiaatteiden päivityksestä kertoo Suomenlinnan hoitokunnan hallintojohtaja Kirsi Moisander.

Maailmanperinnön asema hallituksen esityksessä eduskunnalle rakentamislaiksi sekä Suomenlinnan suojelupäätös ovat esillä Museoviraston pääjohtaja Tiina Merisalon puheenvuorossa.

Vuonna 2022 toimenpiteenä on ollut tarvittavien asemakaavojen esiselvitysten laatiminen yhteistyössä sekä kasvillisuuden osalta arvokkaiden kasvillisuus- ja kasvistokohteiden inventoinnit. Suomenlinnan arvokkaiden kasvillisuus- ja kasvistokohteiden inventoinneista kertoo Helsingin kaupungin ympäristösuunnittelija Hanna Seitapuro.

Uutena pitkäaikaisena ja toistuvana toimenpiteenä Hoito- ja käyttösuunnitelmaan on lisätty tavoitteeksi, että Suomenlinnan matkailupalvelut osoittavat ja viestivät toimintansa kestävyydestä Sustainable Travel Finland -merkillä ja/tai Valitse vastuullisemmin -palvelun kautta. Itä-Suomen yliopiston matkailuliiketoiminnan professori Juho Pesonen kertoo kuinka matkailupalvelut voivat luoda kestävämpää tulevaisuutta.

Verkostotilaisuuden tervetulosanat lausuu  Suomenlinnan hoitokunnan johtaja Ilari Kurri ja toimenpideohjelman etenemisestä kertoo Suomenlinnan hoitokunnan  kehittämispäällikkö Petteri Takkula.

Tilaisuudessa on mahdollista esittää kysymyksiä aiheisiin liittyen ja kaikkien tilaisuuteen ilmoittautuneiden on mahdollista toimittaa kysymyksiä puheenvuoron esittäjille myös etukäteen.

Ilmoittaudu alla olevasta linkistä aukeavan ilmoittautumislomakkeen kautta:

Siirry ilmoittautumislomakkeeseen tästä

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Torstaina 16.12.2021 järjestettiin verkostotilaisuus, jossa käytiin läpi Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelman toteutumista ja kehittämistä. Tilaisuus järjestettiin verkkotapaamisena Teams-alustalla.

Tilaisuuden ohjelma:

 • Tervetuloa osallistumaan hyvinvoivan Suomenlinnan säilyttämiseen
  Ilari Kurri, Suomenlinnan hoitokunta
 • Toimenpideohjelman liikennevalokatsaus
  Petteri Takkula, Suomenlinnan hoitokunta

Hyvinvoivan Suomenlinnan rakentaminen: toimenpideohjelman toteutuksia

 • Suomenlinnan asemakaavoitus
  Janne Prokkola, Helsingin kaupunki
 • Suomenlinnan suoja-alueen vyöhykkeistäminen
  Sirkkaliisa Jetsonen, Museovirasto
 • Kestävän matkailun strategia ja digitaalinen kävijähallinta
  Milla Öystilä, Suomenlinnan hoitokunta

Hyvinvoivan Suomenlinnan kehittäminen: toimenpideohjelman täydennyksiä

 • Vedenalainen kulttuuriperintö
  Minna Koivikko, Museovirasto
 • Kulttuurimaiseman kerroksellisuuden ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen Suomenlinnassa
  Iina Johansson, Suomenlinnan hoitokunta
 • Autoton Suomenlinna
  Pia Kurki, Suomenlinnan hoitokunta
 • Suomenlinnan esittelyn monipuolistaminen: Case Tähtitaivas
  Tuukka Perhoniemi, URSA
 • Vaikuta itse hyvinvoivan Suomenlinnan seuraaviin tarpeisiin ja kehityskohteisiin
  Minityöpaja, kaikki voivat osallistua työskentelyyn virtuaalisen fläppitaulun avulla
 • Kiitos osallistumisesta!
  Petteri Takkula, Suomenlinnan hoitokunta

Suomenlinnassa järjestettiin torstaina 3.12. verkostotilaisuus, jossa käytiin läpi hoito- ja käyttösuunnitelman toteutuksesta. Tilaisuudessa kuultiin kuusi esimerkkiä toimenpideohjelmasta.

Verkostotilaisuuden ohjelma

• Tervetuloa
• Suomenlinnan verkosto yhteisellä arvopohjalla
Ilari Kurri, Suomenlinnan hoitokunta
• Puheenvuorojen esittely ja toimenpideohjelman liikennevaloraportti
• Suomenlinnan yhteinen tila asukkaille ja kävijöille
Mikko Klang, Linna Bar
• Peruskorjausta Suomenlinnassa: Soittokunnan talo ja muurit
Videoesittely
• Oikea-aikainen restaurointi
Miia Perkkiö, Suomenlinnan hoitokunta
• Merellisen Helsingin yhteistyö & vesibussiliikenteen tilanne
Minttu Perttula & Tapio Rossi, Helsingin kaupunki
• Toimijoiden keskinäinen viestintä ja yhteistyö
Tanja Aromäki, Ravintola Happy Adlerfelt
• Suomenlinna lainsäädännössä
Mikko Härö, Museovirasto
• Miten tästä eteenpäin? Vuoden 2021 toimenpiteet