Sveaborgs väg till att bli ett turistmål

Sveaborg har under sin historia förändrats från ett militärt mål till ett lockande turistmål som erbjuder bred service. Idag är fästningen känd som ett intressant resmål för resenärer som är intresserade av såväl världsarv, kultur som rekreation.

Under den svenska tiden presenterades Finland i resebeskrivningar som ett genomfartsmål på vägen till Lappland eller Ryssland, men snart spred sig ryktet om Sveaborg utanför Sveriges gränser.

  • Redan på 1800-talet nämndes Sveaborgs fästning i flera resguider.
  • År 1928 öppnades café Piper och år 1930 Ehrensvärdmuseet.
  • Landstigningstillståndet togs bort 1948.
  • Med OS-året 1952 följde restaurang Walhalla och en ny passagerarfärja började med färjetrafik.
  • I början av 1990-talet besökte ungefär 300 000 besökare fästningen varje år.
  • År 1991 upptogs Sveaborg som ett världsarv där turismen redan var ett betydande element.
  • Jubileumsåret 1998, då fästningen firade 250 år, inledde en ny era inom turismen på Sveaborg.

Mera information om hållbar turism i Sveaborg. Länken öppnas en ny sida på Sveaborgs webbsidor.

Matkailuneuvoja neuvoo kävijää kesällä pääreitillä

Brokig skara besökare

Sveaborg har besökare från hela världen.

Sveaborg erbjuder olika tjänster året runt

Besökarna betjänas av cirka 30 producenter av turisttjänster.

Kuvassa näkyy kustaanmiekan ammusvarastot, joita ympäröi keltaiset ukonpalkokasvustot. Taustalla näkyy meri

Principer för hållbar turism

Sveaborg är en företagsam aktör förutom i utvecklingen av hållbar turism inom sitt eget objekt, även i utvecklingsarbetet av turismen för andra världsarvsobjekt i hemlandet och utomlands. Sveaborg har tillsammans med andra världsarvsobjekt och nationalparker i Finland förbundit sig vid principerna för hållbar turism. Läs mer på sjöfästningen Sveaborgs egen webbplats.