Brokig skara besökare

Besökarskaran på Sveaborg har blivit mer mångskiftande under åren i takt med att den internationella turismen har ökat. Samtidigt har fästningen behållit sin ställning som ett viktigt besöksmål även för boende i huvudstadsregionen och för andra finländare.

År 2018 besökte cirka en miljon personer Sveaborg. Flest besökare har Sveaborg mellan maj och september. Antalet vinterbesökare har dock ökat stadigt under de senaste åren och år 2018 besökte så gott som 300 000 personer Sveaborg under vintern. Uppföljningen av besökarantalet grundar sig på antalet passagerare på färjan och vattenbussen. Dessutom beaktar man de besökare som anländer med egen båt och exkluderar invånarna och pendlarna.

Sveaborg har besökare från hela världen. Enligt den senaste besökarundersökningen utgjordes de fem största nationalitetsgrupperna utöver finländare av tyskar, amerikaner, britter, ryssar och spanjorer. Förhållandet mellan utländska och inhemska besökare varierar under vinter- och sommarsäsongen. Under vintersäsongen är antalet utländska gäster större. 67 procent av alla besökare är utlänningar.

Sjöfästningen lockar besökare med sevärdheter, natur, samvaro och kulturarv.

Besökarundersökningar vart fjärde år

Besökarundersökningarna, som ger mer omfattande information om besökarna och deras besökarupplevelse, genomförs vart fjärde år. Den senaste besökarundersökningen, som är från år 2018, genomfördes för första gången i samarbete mellan alla världsarvsobjekt i Finland.

Sveaborgs väg till att bli ett turistmål

Sveaborgs fästning nämndes i flera resguider redan på 1800-talet.

Sveaborg erbjuder olika tjänster året runt

Besökarna betjänas av cirka 30 producenter av turisttjänster.

Kuvassa näkyy kustaanmiekan ammusvarastot, joita ympäröi keltaiset ukonpalkokasvustot. Taustalla näkyy meri

Principer för hållbar turism

Sveaborg är en företagsam aktör förutom i utvecklingen av hållbar turism inom sitt eget objekt, även i utvecklingsarbetet av turismen för andra världsarvsobjekt i hemlandet och utomlands. Sveaborg har tillsammans med andra världsarvsobjekt och nationalparker i Finland förbundit sig vid principerna för hållbar turism.