Ihmiisä kävellessä kesällä sukelusvene Vesikon edessä.

Sveaborg erbjuder olika tjänster året runt

Besökarna betjänas av cirka 30 producenter av turisttjänster.

Tjänsterna bildar följande huvudgrupper: restaurang- och cafétjänster, musei- och utställningstjänster samt sjötrafiktjänster. Dessutom finns det en aktör som erbjuder logi. Även flera aktörer inom konst och konsthantverkare har lokaler på Sveaborg. Dessutom har olika organisationer och offentliga aktörer, såsom Sjökrigsskolan, Sveaborgs fängelse, Viaporin telakka ry och Suomenlinnaseura, verksamhet på sjöfästningen. Läs mer om tjänsterna på Sveaborgs websidor.

Sveaborgs väg till att bli ett turistmål

Sveaborgs fästning nämndes i flera resguider redan på 1800-talet.

Matkailuneuvoja neuvoo kävijää kesällä pääreitillä

Brokig skara besökare

Sveaborg har besökare från hela världen.

Kuvassa näkyy kustaanmiekan ammusvarastot, joita ympäröi keltaiset ukonpalkokasvustot. Taustalla näkyy meri

Principer för hållbar turism

Sveaborg är en företagsam aktör förutom i utvecklingen av hållbar turism inom sitt eget objekt, även i utvecklingsarbetet av turismen för andra världsarvsobjekt i hemlandet och utomlands. Sveaborg har tillsammans med andra världsarvsobjekt och nationalparker i Finland förbundit sig vid principerna för hållbar turism.