Huoltorannan uudistaminen

Virastolla on jatkuvasti työn alla lukuisia restaurointi-, kunnostus-, ylläpito- ja kehittämishankkeita. Sivuston tähän osioon on koottu joitakin hoitokunnan hankkeista.

Huoltoranta on Suomenlinnan logistiikkakeskus, joka on oleellinen osa kuljetuksia, varastointia ja jätehuoltoa Suomenlinnassa. Huoltoranta jakautuu kahteen aluekokonaisuuteen: liikennealueeseen sekä maankäsittely- ja varastointialueeseen.

Huoltoranta uudistetaan kahdessa vaiheessa. Ensi vaiheessa uudistetaan eteläinen maankäsittely- ja varastointialue  ja toisessa vaiheessa pohjoinen liikennealue. Töiden on tarkoitus valmistua kesällä 2020.

Liikennealueen turvallisuus kaipaa pikaista kohennusta erityisesti lauttaan ja Lelumuseoon kulkevan kevyenliikenteen osalta. Huoltorannan uudistamisen yhteydessä korjataan myös alueelle johtava väylä, joka on nykyisin erittäin huonokuntoinen. Osin huoltorannan liikennealueesta on vastuussa Helsingin kaupunki.

Uudistamisen aikana  työmaan läpi kulkee koko remontin ajan huoltolauttaan ja sieltä pois ajava autoliikenne. Lisäksi Pelastuslaitoksen laiturille, Lelumuseoon ja rakennuksen C62 tiloihin järjestetään turvallinen kulku työmaan läpi. Työmaa-alue aidataan, ja siellä on kulku kielletty.

Liikuthan alueella varovasti sekä seuraa paikan päällä olevia ohjeita, aitoja sekä liikennemerkkejä.

Urakoitsijana hoitokunnan valvonnassa toimii Kari Helenius Oy.

Lisätietoja:

Havainnekuva huoltorannasta etelästä pohjoiseen

Havainnekuva etelästä pohjoiseen

Havainnekuva huoltorannasta pohjoisesta etelään

Havainnekuva pohjoisesta etelään

Suomenlinnan hoitokunta pitää linnoituksen kunnossa

Valtion virasto Suomenlinnan hoitokunta restauroi, ylläpitää, esittelee ja hallinnoi Suomenlinnan merilinnoitusta.

Merilinnoitus on maailmanperintökohde

Suomenlinna liitettiin vuonna 1991 Unescon maailmanperintöluetteloon ainutlaatuisena sotilasarkkitehtuurin muistomerkkinä. Mitä maailmanperintö on?