Huoltorannan uudistaminen

Virastolla on jatkuvasti työn alla lukuisia restaurointi-, kunnostus-, ylläpito- ja kehittämishankkeita. Sivuston tähän osioon on koottu joitakin hoitokunnan hankkeista.

Huoltoranta on Suomenlinnan logistiikkakeskus, joka on oleellinen osa kuljetuksia, varastointia ja jätehuoltoa Suomenlinnassa. Huoltoranta jakautuu kahteen aluekokonaisuuteen: liikennealueeseen sekä maankäsittely- ja varastointialueeseen.

Huoltoranta uudistetaan kahdessa vaiheessa. Ensi vaiheessa uudistetaan eteläinen maankäsittely- ja varastointialue (1.9.2018–31.5.2019) ja toisessa vaiheessa pohjoinen liikennealue (1.9.2019–31.5.2020).

Liikennealueen turvallisuus kaipaa pikaista kohennusta erityisesti lauttaan ja Lelumuseoon kulkevan kevyenliikenteen osalta. Huoltorannan uudistamisen yhteydessä korjataan myös alueelle johtava väylä, joka on nykyisin erittäin huonokuntoinen. Osin huoltorannan liikennealueesta on vastuussa Helsingin kaupunki.

Kunnostustyömaan vuoksi kaikki alueen jäteastiat vaihtavat paikkaa. Huoltolautta kulkee koko remontin ajan tavallisesti. Työmaa-alue aidataan, ja siellä on kulku kielletty.

Urakoitsijana hoitokunnan valvonnassa toimii Kari Helenius Ky. Muuttuvista toiminnoista ja kulkureiteistä tiedotetaan työn edistyessä.

Lisätietoja:

Havainnekuvia huoltorannan alueesta
Havainnekuva huoltorannasta etelästä pohjoiseen

Havainnekuva etelästä pohjoiseen

Havainnekuva huoltorannasta pohjoisesta etelään

Havainnekuva pohjoisesta etelään

Suomenlinnan hoitokunta pitää linnoituksen kunnossa

Valtion virasto Suomenlinnan hoitokunta restauroi, ylläpitää, esittelee ja hallinnoi Suomenlinnan merilinnoitusta.

Merilinnoitus on maailmanperintökohde

Suomenlinna liitettiin vuonna 1991 Unescon maailmanperintöluetteloon ainutlaatuisena sotilasarkkitehtuurin muistomerkkinä. Mitä maailmanperintö on?