Huoltorannan uudistaminen

Virastolla on jatkuvasti työn alla useita restaurointi-, kunnostus-, ylläpito- ja kehittämishankkeita. Sivuston tähän osioon on koottu joitakin hoitokunnan hankkeista.

Huoltoranta on Suomenlinnan logistiikkakeskus, joka on oleellinen osa kuljetuksia, varastointia ja jätehuoltoa Suomenlinnassa. Huoltoranta jakautuu kahteen aluekokonaisuuteen: liikennealueeseen sekä maankäsittely- ja varastointialueeseen.

Huoltorantaa on uudistettu kahdessa vaiheessa vuodesta 2018 lähtien. Ensi vaiheessa 2018-2019 uudistettiin eteläinen maankäsittely- ja varastointialue ja 2019 alkaneessa toisessa vaiheessa pohjoinen liikennealue.

Liikennealueen turvallisuus on kaivannut kohennusta erityisesti lauttaan ja Lelumuseoon kulkevan kevyen liikenteen osalta. Huoltorannan uudistamisen yhteydessä on korjattu myös alueelle johtava väylä ja uusittu sen alla kulkeva vesijohto. Hoitokunnan ohella huoltorannan liikennealueesta on osin vastuussa Helsingin kaupunki.

Uudistamisen aikana työmaan läpi kulkee koko remontin ajan huoltolauttaan ja sieltä pois ajava autoliikenne. Lisäksi Pelastuslaitoksen laiturille, Lelumuseoon ja rakennuksen C62 tiloihin järjestetään turvallinen kulku työmaan läpi. Työmaa-alue on aidattu, ja siellä on kulku kielletty.

Urakan suunnittelun aikana päädyttiin erottamaan laajat kiveyspinnat vankityönä tehtäväksi varsinaisen urakan valmistumisen jälkeen. Vankilan resursseista riippuen niiden asentaminen voi alkaa keväällä 2021.

Liikuthan alueella varovasti ja seuraat paikan päällä olevia ohjeita, aitoja sekä liikennemerkkejä.

Urakoitsijana hoitokunnan valvonnassa toimii Kari Helenius Oy.

Lisätietoja:

Havainnekuva huoltorannasta etelästä pohjoiseen

Havainnekuva etelästä pohjoiseen

Havainnekuva huoltorannasta pohjoisesta etelään

Havainnekuva pohjoisesta etelään

Suomenlinnan hoitokunta pitää linnoituksen kunnossa

Valtion virasto Suomenlinnan hoitokunta restauroi, ylläpitää, esittelee ja hallinnoi Suomenlinnan merilinnoitusta.

Merilinnoitus on maailmanperintökohde

Suomenlinna liitettiin vuonna 1991 Unescon maailmanperintöluetteloon ainutlaatuisena sotilasarkkitehtuurin muistomerkkinä. Mitä maailmanperintö on?