Huoltorannan uudistaminen

Virastolla on jatkuvasti työn alla useita restaurointi-, kunnostus-, ylläpito- ja kehittämishankkeita. Sivuston tähän osioon on koottu joitakin hoitokunnan hankkeista.

Huoltoranta on Suomenlinnan logistiikkakeskus, joka on oleellinen osa kuljetuksia, varastointia ja jätehuoltoa Suomenlinnassa. Huoltoranta jakautuu kahteen aluekokonaisuuteen: liikennealueeseen sekä maankäsittely- ja varastointialueeseen. Alueesta ovat vastuussa Suomenlinnan hoitokunta ja Helsingin kaupunki.

Huoltorantaa on uudistettu kahdessa vaiheessa vuodesta 2018 lähtien. Ensi vaiheessa 2018-2019 uudistettiin eteläinen maankäsittely- ja varastointialue ja 2019 alkaneessa toisessa vaiheessa pohjoinen liikennealue. Pääosa urakasta valmistui vuoden 2020 joulukuussa. Keväällä 2021 viimeistellään vielä maastoa ja maisemaa ja asennetaan työkoneiden pesupaikan mittarikaivo.

Suomenlinnan avovankilan vangit tekevät Suomenlinnassa monenlaisia kunnostustöitä; huoltorannan hankkeessa tehdään vankityönä laajat kiveyspinnat varsinaisen urakan valmistumisen jälkeen.

Lisätietoja:

Havainnekuva huoltorannasta etelästä pohjoiseen

Havainnekuva etelästä pohjoiseen

Havainnekuva huoltorannasta pohjoisesta etelään

Havainnekuva pohjoisesta etelään

Suomenlinnan hoitokunta pitää linnoituksen kunnossa

Valtion virasto Suomenlinnan hoitokunta restauroi, ylläpitää, esittelee ja hallinnoi Suomenlinnan merilinnoitusta.

Merilinnoitus on maailmanperintökohde

Suomenlinna liitettiin vuonna 1991 Unescon maailmanperintöluetteloon ainutlaatuisena sotilasarkkitehtuurin muistomerkkinä. Mitä maailmanperintö on?