Ohjeet kuvausryhmille

Suomenlinna on Unescon maailmanperintökohde. Suomenlinnassa kuvauksia suunnittelevien tulee ottaa huomioon Suomenlinnan erityispiirre historiallisena merilinnoituksena, asuinpaikkana ja monien erilaisten kävijöiden kohteena.

Jotta linnoitus ja sen arvokas luontokokonaisuus säilyvät eikä kuvaaminen häiritse linnoituksen asukkaita tai kävijöitä, olemme koonneet ohjeistuksen kuvausryhmille.

Toimithan kuvauksia suunnitellessa niin kuin toivoisit muiden toimivan, jotta kaikki Suomenlinnan kävijät saavat nauttia miellyttävästä Suomenlinnan-vierailusta.

Ulkoalueilla saa kuvata, jos

 • kuvausten vuoksi ei tarvitse sulkea mitään alueita
 • kuvaukset järjestetään klo 7-22
 • toimii muinaismuistolain mukaisesti, linnoituksen maaperää, rakenteita tai luontoa vahingoittamatta
 • pitää tiet ja kulkuväylät esteettöminä; ne ovat myös pelastusteitä
 • ei häiritse linnoituksen tavallista toimintaa tai tapahtumia
 • kunnioittaa asukkaiden kotirauhaa
 • kunnioittaa yksityisyydensuojaa eikä kuvaa pihapiirejä
 • ei kuvaa viranomaisten, Puolustusvoimien tai teollisen toiminnan, kuten työmaiden tai kuivatelakan, toiminta-alueilla
 • ei käytä raskasta kuvauskalustoa, kuten ratoja tai kraanoja
 • ei käytä avotulta, ampuma-aseita, räjähteitä
 • ei tarvitse kuvausten takia erityisjärjestelyitä, kuten sosiaalitiloja, sähköjä tms.

Noudata

Kuvaaminen sisätiloissa

Tärkeää tietoa turvallisuudesta

 • Kuvausryhmät liikkuvat omalla vastuullaan.
 • Kuvausryhmien tulee huomioida oma ja muiden turvallisuus.
 • Linnoitusrakenteet, muurit ja vallit ovat monin paikoin aitaamattomia.
 • Yllättävissäkin paikoissa voi olla putoamisvaara.
 • Erityisesti talvisin linnoituksessa on paikoin liukasta.
 • Alukset aiheuttavat voimakkaita virtauksia merellä. Rannoilla liikuttaessa kannattaa seurata meriliikennettä.

Milloin tarvitaan kuvauslupa

Kuvaukset, jotka poikkeavat yllä kerrotuista kriteereistä, ovat mahdollisia vain poikkeustapauksissa. Näissä tapauksissa lupaa haetaan Suomenlinnan hoitokunnalta, joka myöntää tai epää luvan tapauskohtaisesti. Kuvauslupa voidaan myöntää kuvauksille, jotka tukevat maailmanperintökohteen arvoja, esimerkiksi paikallisyhteisön toimintaa, historiaa tai ympärivuotisuutta.

Hae lupaa kuvauksille täyttämällä tästä linkistä aukeava lomake. Täytäthän kaikki kohdat ja annat mahdollisimman tarkat tiedot. Tämä nopeuttaa käsittelyä.

 • Yhteyttä tulee ottaa vähintään 30 vrk ennen suunniteltuja kuvauksia.
 • Lupahakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Päätös annetaan viimeistään kahden viikon kuluttua lomakkeen saapumisesta tai siitä ajankohdasta, jolloin tarvitut lisätiedot on saatu.
 • Luvan saaneille hoitokunta tarjoaa esimerkiksi tietoja siitä, miten linnoituksessa toimitaan sitä vahingoittamatta ja maailmanperintöarvoa kunnioittaen sekä miten kuvausaikataulut sovitetaan linnoituksen muuhun toimintaan (työmaat, tapahtumat, muut kuvaukset).

Menestystä kuvausten suunnitteluun!