Kuvassa Ehrensvärdin hauta edestä päin kuvattuna

Strategia

Suomenlinnaa hallinnoivan valtion viraston, Suomenlinnan hoitokunnan työ pohjautuu vuoteen 2028 ulottuvaan strategiaan.

Suomenlinnan hoitokunnan strategia 2023–2028 valmistui joulukuussa 2022. Strategiatyön keskiössä oli muutaman viime vuoden aikana voimakkaasti muuttunut toimintaympäristö.

Strategia laadittiin sekä henkilöstöä että sidosryhmiä aktiivisesti osallistaen.

Hoitokunnan henkilöstön ja johtoryhmän kevään ja alkukesän aikana työskentelyn lopputuloksena luotiin toimintaympäristön skenaariot ja niiden pohjalta tunnistettiin tarpeita toimenpiteille. Ydinsidosryhmiltä kerättiin kyselyllä ja sidosryhmätyöpajassa odotuksia koskien hoitokunnan strategisia päämääriä. Syksyllä strategiatyössä keskityttiin itse strategian sisältöön, joka muodostuu missiosta, visiosta, arvoista, strategisista tavoitteista ja linjauksista. Opetus- ja kulttuuriministeriölle esiteltiin tulosneuvotteluissa syksyllä 2022 alustava versio strategiasisällöstä. Strategia hyväksyttiin johtokunnassa helmikuussa 2023.

Tutustu strategiaan

Strategia on hoitokuntalaisten kaiken työn pohja ja toimii ohjenuorana jokaisen päivittäisessä työssä ja sen suunnittelussa.

Suomenlinnan hoitokunnan strategia 2023-2028 (pdf)

Suomenlinnan hoitokunnan strategiakuva 2023-2028.

Lisätietoja:
Ilari Kurri, johtaja
ilari.kurri@suomenlinna.fi

Kuvassa Suomenlinnan kesävalvoja pyöräilee. Hänellä on sininen paita jossa valkoisella teksti suomenlinna ja logo. Taustalla muuria ja etualalla valkoisia kukkia.

Tutustu hoitokuntalaisiin

Suomenlinnan hoitokunnan tehtäviin kuuluu merilinnoituksen restaurointi, ylläpito, esittely ja hallinnointi. Virastossa on edustettuna poikkeuksellisen monipuolinen ammattilaisten joukko. Tutustu videossa tarkemmin töihimme.

Kuvssa Suomenlinnan muuria, jonka edessä kävelee ihminen

Hoito- ja käyttösuunnitelma

Suomenlinna on yksi Unescon noin tuhannesta maailmanperintökohteesta. Unesco edellyttää kohteilta hoito- ja käyttösuunnitelmaa, jossa linjataan, miten kohteita suojellaan ja kehitetään. Hoito- ja käyttösuunnitelmaa tehdään laajan verkoston kanssa.