Kustaanmiekan eteläkärki kesällä lintupersepktiivistä

Avoimet työpaikat

Suomenlinnan hoitokunta on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion virasto, joka restauroi, ylläpitää, esittelee ja hallinnoi Suomenlinnaa. Virastossa on edustettuna poikkeuksellisen monipuolinen ammattilaisten joukko; noin 70 työntekijän organisaatiossa on kymmeniä työnimikkeitä.

Suomenlinnan hoitokunnassa on neljä toimintayksikköä: kunnossapitopalvelut, restaurointipalvelut, maailmanperintöpalvelut sekä hallintopalvelut. Tarjoamme sinulle ainutlaatuisen ja innostavan työympäristön sekä organisaation, jossa panostetaan osaamisen kehittämiseen. Saat olla mukana tuottamassa asiakkaille ainutlaatuisia kokemuksia historiallisessa ympäristössä yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa.

Suomenlinna on kansainvälisesti arvostettu autenttinen merilinnoitus. Se on yksi Suomen seitsemästä maailmanperintökohteesta ja maamme suosituimpia kävijäkohteita noin miljoonalla vuosittaisella kävijällään. Linnoitus on myös 800 helsinkiläisen koti.

Kun paikkoja avautuu, ilmoitamme niistä tällä sivulla sekä Twitter- ja LinkedIn-tileillämme.

Suomenlinnan hoitokunta etsii maisema-arkkitehtia määräaikaiseen palvelussuhteeseen.

Tehtävän kuvaus

Maisema-arkkitehdin tehtävänä on Suomenlinnan maailmanperintökohteen maisemaan, linnoituslaitteisiin ja infraan liittyvien suunnitelmien ja selvitysten laatiminen laadukkaasti ja vastuullisesti.
Tehtäviin kuuluu myös hankkeiden organisointia, tilaamista ja suunnittelun ohjausta.
Suunnittelu- ja rakennuttamistehtävien lisäksi pääset osallistumaan Suomenlinnan asemakaavoitukseen, Piperin puiston restauroinnin toteutukseen sekä kansainväliseen verkostotyöhön.

Hakijalta odotamme

Tehtävään vaaditaan maisema-arkkitehdin tutkinnon lisäksi kokemusta käytännön työstä sekä perehtyneisyyttä historiallisten ympäristöjen korjaussuunnittelun periaatteisiin teoriassa ja käytännössä. Arvostamme myös kokemusta julkisista hankkeista.
Edellytämme CAD-osaamista.

Tehtävän tiedot

Tehtävä alkaa: 1.2.2022 tai sopimuksen mukaan.
Tehtävän kesto: Määräaikainen (sijaisuus), päättyy 31.1.2024
Työaika: Virastotyöaika
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae tehtävää viimeistään 16.1.2022 klo 16:15

ID: 29-408-2021

Sähköiset hakemukset:
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta (avautuu uuteen välilehteen).

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi osoitteeseen:

Suomenlinnan hoitokunnan kirjaamo
Suomenlinna C40
00190 Helsinki

Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa on mainittava haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävä on sijoitettu viraston palkkausjärjestelmässä vaativuustasoon 8 (tehtäväkohtainen palkanosa 3 130,96 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka voi olla enimmillään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta, uudella työntekijällä 10-25%.

Edut

Työterveyshuolto, liikunta- ja kulttuurietu, työmatkaetu, tuettu lounasruokailu Suomenlinnassa. Tarjoamme sinulle lisäksi innostavan ja monipuolisen työympäristön, jossa voit kehittää omaa osaamistasi ja ammattitaitoasi.

Lisätietoja tehtävästä

Restaurointipäällikkö Miia Perkkiö, puh. 0295 338 302 (soittoajat 7.1.2022 klo 10:00-11:30 sekä 12.1.2022 klo 10:00-11:30), sähköposti miia.perkkio@suomenlinna.fi

Toimipiste

Suomenlinnan hoitokunta
Suomenlinna C40
00190 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Tehtävä ei sisällä esimiesvastuuta.

Suomenlinnan hoitokunta etsii henkilöstöasiantuntijaa vakinaiseen palvelussuhteeseen.

Tehtävän kuvaus

Tehtävässä saat tuottaa organisaation henkilöstöpalveluita.

Tehtäväalueita ovat mm.
• palvelussuhteen hallinta (ml.siviilipalvelusasiat)
• yhteyshenkilö viraston henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan osalta palvelukeskukseen
• eläke- ja tapaturmayhteyshenkilö
• Tahti-palvelun pääkäyttäjä
• henkilöstön käyttöoikeuksien koordinointi

Tehtäviin sisältyy neuvontaa, opastusta ja erilaisiin työryhmiin osallistumista omalla tehtäväalueella.

Hakijalta odotamme

Odotamme valtionhallinnon palvelussuhdeasioiden ja prosessien hyvää tuntemusta sekä kokemusta vastaavien
valtionhallinnon henkilöstöasioiden hoitamisesta. Lisäksi odotamme tarkkuutta, oma-aloitteisuutta, paineensietokykyä, reipasta työotetta ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Osaat priorisoida omat työtehtäväsi ja pitää langat käsissäsi myös hektisessä työtilanteessa.

Odotamme sinulta hyviä tietoteknisiä valmiuksia. Eduksi katsotaan erityisesti Kieku-järjestelmän käyttökokemus
henkilöstöasiantuntijana.

Tehtävä edellyttää henkilöstöhallintoon liittyvän lainsäädännön tuntemusta sekä tehtävään liittyvää teoreettista pohjaa, joka on tyypillisesti hankittavissa soveltuvalla korkeakoulututkinnolla ja laaja-alaisella valtion henkilöstöasioiden työkokemuksella.

Tehtävän tiedot

Tehtävä alkaa: 1.3.2022 tai sopimuksen mukaan.
Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae tehtävää viimeistään 17.1.2022 klo 16:15

ID: 29-420-2021

Sähköiset hakemukset:
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta (avautuu uuteen välilehteen).

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi osoitteeseen:

Suomenlinnan hoitokunnan kirjaamo
Suomenlinna C40
00190 Helsinki

Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa on mainittava haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävä on sijoitettu viraston palkkausjärjestelmässä vaativuustasoon 8 (tehtäväkohtainen palkanosa 3 130,96 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka voi olla enimmillään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta, uudella työntekijällä 10-25%.

Edut

Työterveyshuolto, liikunta- ja kulttuurietu, työmatkaetu, tuettu lounasruokailu Suomenlinnassa. Tarjoamme sinulle lisäksi innostavan ja monipuolisen työympäristön, jossa voit kehittää omaa osaamistasi ja ammattitaitoasi. Virastossa on käytössä joustavan työn malli.

Lisätietoja tehtävästä

Hallintojohtaja Kirsi Moisander, puh. 0295 338 488 (soittoajat 5.1.2022 klo 12:00-13:30 sekä 12.1.2022 klo 12:30-14:00), sähköposti kirsi.moisander@suomenlinna.fi

Toimipiste

Suomenlinnan hoitokunta
Suomenlinna C40
00190 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen järjestelmän kautta.
Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Kuvassa päivänkakkaraniitty, jonka taustalla muuria

Hoitokunnan blogi

Hoitokunnan blogin aiheet käsittelee muun muassa maailmanperintöä, Suomenlinnan arvoja sekä työskentelyä linnoituksessa. Kirjoittajina on hoitokunnan työntekijöitä sekä sidosryhmien edustajia..

Työntekijä tekee heinätöitä, taustalla näkyy suomenlinnan muuria

Neljä yksikköä

Suomenlinnan hoitokunta muodostuu neljästä yksiköstä ja erittäin monipuolisista osaajista. Hoitokuntalaiset ovat muun muassa puutarhureita, maalareita, kiinteistönhoitajia, sähkömiehiä, matkailuneuvojia ja arkkitehteja.