Kuvassa syreenipensas täydessä kukkaloistossa

Sosiaalinen vastuullisuus

Sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyy hoitokunnassa esimerkiksi yhteisöistä ja kumppanuuksista huolehtiminen sekä linnoituksen esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen. Hoitokunta pyrkii kannustamaan ihmisiä osallistumaan maailman­perintökohteen kehittämiseen ja sitouttamaan verkostoja vastuullisiin toimintatapoihin. Yhteisöjä sitoutetaan Suomenlinnan kehittämiseen muun muassa hoito- ja käyttösuunnitelma­työn avulla.

Suomenlinnaa kehitetään elävänä kaupunginosana, jossa niin asukkailla, työntekijöillä kuin matkailijoilla on hyvä olla. Suomenlinnan hoitokunnan vuokraaminen asuntojen vuokrataso halutaan pitää maltillisena ja asuinrakenne monipuolisena. Linnoituksen ala-aste ja päiväkoti halutaan pitää toiminnassa.

Hoitokunta kannustaa henkilöstöään oppimaan uutta ja kehittymään esimerkiksi koulutuksissa tai työkierroissa. Virasto tekee aktiivisesti oppilaitosyhteistyötä ja tarjoaa eri alan opiskelijoille harjoitteluita, projekteja ja opinnäyte­työ­mahdollisuuksia. Hoitokunta työllistää myös siviilipalvelus­miehiä ja vaikeasti työllistettäviä työntekijöitä.

Turvallisuusasioissa otetaan huomioon paitsi oman henkilökunnan, myös toimijoiden, asukkaiden ja kävijöiden turvallisuus. Henkilöstölle järjestetään säännöllisesti ensiapuakoulutuksia ja muita turvallisuuteen liittyviä koulutuksia. Suomenlinnan toimijoille viestitään turvallisuusasioista ja kävijöitä ohjataan turvallisille reiteille. Kävijä- ja asuin­turvallisuuden parantamiseksi tehdään turvallisuus­auditointeja, joiden perusteella kehitetään turvallisuusasioita.

Suomenlinnassa tarjotaan erilaisia vapaaehtoistyön muotoja. Tällä hetkellä vapaaehtoistyötä voi tehdä puistokummi­toiminnan kautta ja Unescon vapaaehtois­ohjelmaan kuuluvalla kansainvälisellä leirillä. Lisäksi Suomenlinnassa järjestetään erilaisia talkoita. Lue lisää vapaaehtoistyön mahdollisuuksista Suomenlinnan maailmanperintö­kohteen sivuilta.

Saavutettavuus ja esteettömyys

Suomenlinnan hoitokunta haluaa taata kaikille mahdollisuuden vierailla Suomenlinnassa ja pyrkii kehittämään linnoituksen esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysistä ympäristöä, kuten linnoituksen rakennuksia ja ulkoalueita. Saavutettavuudella tarkoitetaan aineetonta ympäristöä, kuten verkkosivuja, palveluja ja asenteita.

Suomenlinnaan pääsee matkustamaan ympäri vuoden julkisen liikenteen lipulla, eikä linnoitukseen ole pääsymaksua. Julkiset tilat noudattavat rakentamis­määräyksiä esteettömyyden vaatimusten mukaisesti. Rakennuksia kunnostaessa tutkitaan myös esteettömyyden mahdollisuuksia. Suomenlinnan hoitokunta tekee yhteistyötä esteettömyyteen liittyen eri järjestöjen, esimerkiksi Kynnys ry:n kanssa.

Jotta käynti linnoituksessa olisi mahdollisimman helppo, hoitokunta tarjoaa kattavasti ennakkotietoa Suomenlinnasta verkkosivuilla. Linnoitukseen voi tutustua helppokulkuisemmalla reitillä, ja verkkosivuilla on esteettömyystietoja palveluista. Tietoa Suomenlinnasta tarjotaan matkailijoille yhdeksällä kielellä.

Valtion virastona hoitokunta toimii jo lähtökohtaisesti avoimesti ja jakaa esimerkiksi tietoa avoimesti sivuillaan tai antaa sitä lisää pyydettäessä.

Verkkosivuja on kehitetty saavutettavammiksi ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisiksi, ja työtä jatketaan koko ajan, jotta mahdollisimman moni pystyy lukemaan sivustoja. Saavutettavuudesta ja esteettömyydestä voi lukea lisää Suomenlinnan verkkosivuilta. Siirry linnoituksen verkkosivuille tästä.