Muurikorjauskortit

Suomenlinnan kivirakenteiden restauroinnin yleisohjeet on koottu sarjaksi muurikorjauskortteja, jotka käsittelevät korjauksen eri vaiheita tai teemoja. Kortit on tarkoitettu ohjeistamaan Suomenlinnan muurien ja rappaamattomien muurattujen rakenteiden korjauksessa. Korjauskortit ovat vapaasti hyödynnettävissä ja sovellettavissa muurattujen rakenteiden restaurointoiin myös Suomenlinnan ulkopuolella.

Suomenlinnan kivirakenteiden restauroinnin yleisohjeet on jaettu seitsemään korjauskorttiin, joista yksi käsittelee vesieristyksiä. Korjauskortit on tarkoitettu Suomenlinnan muurien ja rappaamattomien muurattujen rakenteiden korjaukseen. Korjauskortteja voi vapaasti hyödyntää ja soveltaa muurattujen rakenteiden restauroinnissa Suomenlinnan ulkopuolella.

Seitsemään korjauskorttiin kerätty tieto on tulosta Suomenlinnan pitkäjänteisen restaurointityön kokemuksista. Museovirasto aloitti linnoituksen restaurointityöt jo 1920–1930-lukujen vaihteessa. Suomenlinnan työsiirtola (nyk. vankila) perustettiin vuonna 1971 restauroimaan Suomenlinnaa ja Suomenlinnan hoitokunta vuonna 1973 suorittamaan ja johtamaan ylläpito-, käyttö-, kehittämis- ja restaurointitöitä. Valtion edustajien ohella muurien restaurointia ovat suunnitelleet useat konsulttitoimistot 1970-luvulta lähtien.

Kiinnostus perinteisiin rakennusmateriaaleihin yleistyi 1990-luvun alussa. Tällöin myös Suomenlinnan korjaustöissä ryhdyttiin käyttämään mahdollisimman samankaltaisia materiaaleja kuin millä rakennukset ja muurit oli aikanaan tehty. Sementti vaihdettiin hydrauliseen kalkkiin, salaojaputket ja ylipäänsä muovi asetettiin muurityömailla pannaan. Painekyllästetyn puun sekä polyuretaanin käyttö rakentamisessa kiellettiin kategorisesti. 1990-luvulla kehitetyn muurinkorjausmetodin uutuutena oli, ettei muureihin tuotu mitään mullistavaa tai uutta.

Viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana on Suomenlinnassa toteutettu noin kolmekymmentä merkittävää muurinrestaurointiprojektia, joiden restaurointiperiaatteena on ollut nykytilanteen korjaaminen. Hankkeista pääosan on urakoinut vankila.

Korjauskortit perustuvat näiden työmaiden suunnittelu- ja toteutusvaiheista saatuihin kokemuksiin. Työhön ovat osallistuneet useat tutkijat, suunnittelijat, valvojat, työnjohtajat ja tekijät.

Kortit

Korjauskortti, intro
Korjauskortti 1, osittain korjattava valumuuri
Korjauskortti 2, valumuurin syvätäyttö
Korjauskortti 3, valumuurin purku ja uudelleen muuraus
Korjauskortti 4, kylmämuuri
Korjauskortti 5, tiilimuuraus
Korjauskortti 6, raunio
Korjauskortti 7, vesieristys