Kuvassa matkailijoita kävelemässä Susisaaren sillalla kesällä

Kestävä matkailu

YK:n alainen maailman matkailujärjestö UNWTO määrittelee kestävän matkailun matkailuksi, joka ottaa huomioon niin nykyiset kuin tulevat taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset keskittyen kävijöiden, elinkeinon, ympäristön ja paikallisyhteisön tarpeisiin. Kestävällä matkailulla pyritään minimoimaan matkailun negatiiviset vaikutukset ja maksimoimaan sen tuomat positiiviset vaikutukset.

Suomenlinnassa toimintaa ohjaa kestävän matkailun strategia, jonka Suomenlinnan hoitokunta on laatinut yhdessä sidosryhmiensä kanssa. Strategiassa huomioidaan kohteen suojelu ja matkailun kehittäminen. Matkailun kestävyyden turvaamiseksi on sovittu myös yhteiset kestävän matkailun periaatteet, joiden avulla linnoituksen yrittäjät voidaan sitouttaa mahdollisimman kestävään toimintaan. Kestävää matkailua seurataan ja sille on asetettu mittareita.

Suomenlinnan hoitokunta on mukana erilaisissa kestävän matkailun verkostoista niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Olemme mukana esimerkiksi Helsinki Marketingin Valitse vastuullisemmin -palvelussa sekä Visit Finlandin Sustainable Travel Finlandissa, ja kestävää matkailua edistetään myös yhteisissä maailmanperintökohteiden verkostoissa. Osallistumme aktiivisesti toimialan kehittämiseen yhdessä sidosryhmiemme kanssa.

Viestinnässä kävijöitä kehotetaan toimimaan vastuullisesti ja pyritään mahdollistamaan vastuullinen vierailu. Suomenlinnassa on esimerkiksi mahdollisuus lajitella jätteet ja täyttää oma vesipullo ilmaisissa vesipisteissä. Verkkosivuilta löytyy ohjeita vastuullisempaan vierailuun. Lue ohjeet vastuulliseen vierailuun täältä.

Kestävästä matkailusta, kestävän matkailun strategiasta ja periaatteista voi lukea lisää Suomenlinnan verkkosivuilta. Siirry linnoituksen omille verkkosivuille tästä.