Liiketoimintaympäristö

Suomenlinna on 800 asukkaan ympärivuotinen koti ja yksi Helsingin kaupunginosista. Suomenlinnan toimijat palvelevat kävijöitä, asukkaita sekä vuodenajasta riippuen noin 400-500 työntekijää.

Maailmanperintösopimuksen tavoitteena on eri kansakuntien ainutlaatuisen perinnön arvostuksen lisääminen ja sitä koskevan tiedon levittäminen. Tätä nykyä Suomenlinnassa on kolmisenkymmentä toimijaa: ravintoloita, kahviloita, museoita, gallerioita. Nämä maailmanperintökohteen yrittäjät palvelevat kulttuurista sekä korkealuokkaisista tuotteista ja palveluista kiinnostunutta kävijäkuntaa maailmanperintökohteen arvoihin sitoutuen.

Yrittäjät ovat tärkeä osa Suomenlinnan kehittämistä; merilinnoitusta kehitetään sekä kansainvälisesti arvostettuna käyntikohteena että elinvoimaisena kaupunginosana. Lue lisää aiheesta Suomenlinnan hoitosuunnitelmasta (pdf).

Erityisessä ympäristössä erityiset suuntaviivat ohjaavat toimintaa: Muutosten tekeminen suojelluissa rakennuksissa vaatii huolellista harkintaa, ja antikvaariset näkökulmat otetaan aina huomioonUlkomainontaa säädellään toimijaopastesuunnitelmalla. Suomenlinnassa ainoastaan huoltoliikenne on sallittua, ja tiloja vuokratessa pyritään huomioimaan autoliikenteen minimoiminen. Maailmanperintökohteen toimijat sitoutuvat myös edistämään kestävää matkailua. Sen pääpiirteet on kuvattu hoitokunnan laatimassa kestävän matkailun strategiassa. Tutustu kestävän matkailun strategiaan (pdf).

Saavutettavuus

Helsingin seutuliikenteen henkilö- ja huoltolautta yhdistävät merilinnoituksen mantereeseen luotettavasti joka päivä ympäri vuoden. Touko-syyskuussa yksityisen liikennöitsijän vesibussiliikenne parantaa saavutettavuutta. Lue kulkuyhteyksistä tarkemmin.

Kävijäpalvelut on sijoitettu pääasiassa pääreitin eli ns. sinisen reitin varrelle. Pääreittiä myötäilee hieman helppokulkuisempi pyörätuolireitti. Lue lisää saavutettavuudesta ja liikkumisesta Suomenlinnassa.

Lisätietoja Suomenlinnasta liiketoimintaympäristönä ja alueen liiketiloista antaa Suomenlinnan hoitokunnan kehittämispäällikkö Petteri Takkula, petteri.takkula@suomenlinna.fi tai 0295 338 387.

Kuvassa matkailijoita kävelemässä Susisaaren sillalla kesällä

Kestävä matkailu

Unescon maailmanperintökohde Suomenlinna on maamme suosituimpia matkailukohteita. Matkailun kasvu maailmalla, Suomessa ja Helsingissä näkyy myös Suomenlinnassa. Suomenlinnan hoitokunta on aktiivinen kumppani verkostoissa, jossa matkailua määritellään ja kehitetään.

Kuvassa näkyy vaalea asuinrakennus Nooan arkki, jonka edessä seisoo kolme ihmistä katsomassa karttaa

Alue ja rakennukset

Suomenlinnan hoitokunnan hallinnoima kansallisomaisuus käsittää yli 200 rakennusta sekä 80 hehtaarin maa-alueen kahdeksalla saarella.