Osana merellistä Helsinkiä

Suomenlinna on Helsingin kaupunginosa, jota kehitetään osana Helsingin merellistä strategiaa.

Helsingin kaupungin strategiassa merellisen Helsingin kehittäminen on tärkeä osa kaupunkia. Suomenlinnan ympäristössä muutos näkyi ensimmäiseksi Suomenlinnaan kuuluvan Lonnan sekä vieressä sijaitsevien Vallisaaren ja Kuninkaansaaren avaamisena kävijöille 2010-luvulla. Myös muita saaria suunnitellaan avattavaksi virkistyskäyttöön.

Saariston logistiikkaa ja kulkuyhteyksiä parannetaan ja kehitystyötä tehdään yhdessä valtion, kaupungin ja yksityisen sektorin voimin. Suomenlinna on yhdistetty Helsingin joukkoliikenneverkostoon matkustaja- ja huoltolautalla sekä yksityisellä vesibussilla. Kunnallistekniikka tuodaan saarille valtion omistaman merenalaisen tunnelin kautta. Monet kunnalliset palvelut, kuten kulkuväylien aurauksen ja puistojen ylläpidon, kaupunki hankkii kilpailutettuna Suomenlinnan hoitokunnalta.

Helsinki kehittää saaria eri toiminnoille saarikohtaisilla suunnitelmilla. Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelma tukee Helsingin merellistä strategiaa. Se on maailmanperintökohteen saarikohtainen suunnitelma.