Rakennuttaja Pekka Vuorela istuu työpöydän ääressä. Työpöydällä on tietokone, jossa näkyy pohjapiirustus.Suomenlinnan hoitokunnan restaurointipalveluiden Pekka Vuorela työskentelee linnoituksessa rakennuttajana. Hän työskentelee erilaisissa hankkeissa projektipäällikkönä, joissa tehtävänä on hankkeen koosta riippumatta saada kaikki tarvittava tieto ja tekijät yhteen.

Rakennuttaja työskentelee hankkeen kapellimestarina ja pitää huolta, että rakennuttamisen pitkä ketju toteutuu suunnitellusti alusta loppuun. Hankkeisiin nivoutuu monia erilaisia työvaiheita suunnittelusta  rakentamiseen ja lopuksi käyttöön.

Vuodesta 2015 hoitokunnassa työskennelleen Pekan työpöydällä on ollut monenlaisia hankkeita.

– Olen muun muassa ollut rakennuttajana isojen asuinkerrostalojen peruskorjaushankkeen alkuvaiheessa, jossa olemme teettäneet erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä rakennuksen ja talotekniikan kunnosta ja historiasta.

Pekka tekee paljon yhteistyötä tärkeiden hoitokunnan sidosryhmien kanssa. Linnoituksessa on monia toimijoita ja viranomaisia, joten hankkeissa pitää olla hyvät keskusteluyhteydet sidosryhmiin ja käyttäjiin.

– Esimerkiksi Suomenlinnan merivartioaseman PTR-hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen kanssa. Hanke on perustettu käyttäjien tilojen ja toimintojen tehostamiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi viranomaistoiminnalle. Myös Suomenlinnan avovankila on paljon mukana eri hankkeissa, unohtamatta suunnittelijoita, urakoitsijoita ja puitesopimustoimittajia.

Hankkeissa tärkeässä roolissa ovat työkaverit hoitokunnasta, jossa työskentelee laaja ammattilaisten kirjo. Osaamista on paljon sekä suunnittelusta että rakentamisesta. Esimerkiksi pienet huoneistoremontit tehdään pitkälti omalla työllä. Pekka kertoo, että hoitokunnassa pidempään työskennelleet kollegat antavat tärkeää hiljaista tietoa eri kohteista.

– On tärkeää olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa työkavereiden ja hoitokunnan muiden yksiköiden kanssa ja jakaa tietoa eri hankkeissa.

Suomenlinnassa tehtävää riittää, ja vanhat rakennukset ja saariolosuhteet tuovat työhön omat haasteensa.

– Olemme tekemisissä jopa 300 vuotta vanhojen rakennusten kanssa, joten tehtävämme on miettiä mikä on rakennuksen säilymisen kannalta parasta. Huolto, käyttö ja kunnossapito ovat tärkeitä asioita rakennuksen säilymiselle.

Suomenlinnassa riittää opittavaa

Kun Pekka aloitti työt Suomenlinnassa, paikka ei ollut hänelle entuudestaan kovinkaan tuttu. Pekka muutti toiselta paikkakunnalta Helsinkiin, joten opittavaa linnoituksesta oli paljon.

– Olin kovin innostunut, kun aloitin työt Suomenlinnassa. Käytin paljon aikaa iltaisin kierrellen eri saarilla, jotta oppisin tuntemaan linnoituksen mahdollisimman hyvin. Suomenlinnassa ei ole kadun nimiä ja osoitejärjestelmä koostuu saaren kirjaimesta ja talojen numeroista. Rakennuksilla on myös omat nimet, kuten esimerkiksi Nooakin arkki, Nousevan auringon talo tai Vaasan kasarmi.

Suomenlinna on rakennusinsinööritaustaiselle Pekalle mielenkiintoinen paikka työskennellä.

– Työympäristö ja miljöö motivoivat tosi paljon. Minua kiinnostaa ja kiehtoo linnoituksen massiiviset kaaret ja holvit, kuinka ne on tehty aikoinaan ja miten ne tehtäisiin nykytekniikalla. Suomenlinnassa hankkeet tehdään rakennusta, historiaa ja käyttöä kunnioittaen.

Kuninkaanportin tauluja kunnostettiin vuonna 2015.

Hankkeita

Suomenlinnan hoitokunta restauroi, ylläpitää, hallinnoi ja esittelee merilinnoitus Suomenlinnaa. Suomenlinnan maailmanperintökohde on maamme mittavimpia restaurointikohteita, ja saarilla on jatkuvasti käynnissä isoja ja pieniä hankkeita.