Lapset pelaavat Pokémon Go -puhelinsovellusta Suomenlinnassa.

Vaihe 2: Nykytila

Hoito- ja käyttösuunnitelma edellyttää Suomenlinnan nykytilan huomioimista. Linnoituksen säilyttämiseen kestävästi elinvoimaisena tarvitaan laajaa verkostoa.

Lähes 50 vuoden siviilihallinnon aikana Suomenlinnasta on kehitetty arvojen mukaisella suojelulla ja hoidolla monipuolisesti toimiva Helsingin kaupunginosa, jolla on erityisluonne historiallisena linnoituksena.

Samanaikaisesti asiantuntijoiden rinnalle on noussut monenlaisia kansalaisten verkostoja. Yhä useammat ihmiset haluavat osallistua kulttuuriperinnön hoitoon ja nauttia siitä.

Kun valtion resurssit kiristyvät, linnoituksen kestävä elinvoimaisuus on riippuvaista laajan verkoston sitoutumisesta yhteisiin tavoitteisiin. Toimijaverkoston kasvaessa hallinnon järjestelyt on suunniteltava niin, että niihin voivat sitoutua kaikki osalliset. Hoito- ja käyttösuunnitelmaan tehdään jatkuvasti parannuksia, jotta osallisten ääni kuuluu yhteistä Suomenlinnaa kehittäessä.

Suomenlinnan hoitokunta toimii verkostoissa mahdollistajana, jonka tehtävänä on pitää huolta säilyttämisen, käytönhallinnan ja kävijähallinnan tasapainosta.