Levyhallin lattiakorjaus

Levyhallin mahdollisesti osittain alkuperäinen, vuodelta 1917 peräisin oleva puupölkkylattia uusittiin vuonna 2021. Kunnostus oli paljolti käsityötä.

Levyhallin mahdollisesti osittain alkuperäinen, vuodelta 1917 peräisin oleva puupölkkylattia uusittiin vuonna 2021. Lattia piti korjata, sillä se oli suurilta osin erittäin huonossa kunnossa. Pölkkyjä oli vuosien varrella uusittu, mutta niistä osa oli jo lahonnut ja murentunut. Korjaus kesti noin kolme kuukautta.

Kunnostus oli paljolti käsityötä: Uudet hirret tilattiin valmiiksi kuusikulmaisiksi sahattuna, mutta kaikki muu tehtiin käsin. Hirret pätkittiin sopivan mittaisiksi ja ladottiin ohuen hiekkakerroksen päälle. Osa pölkyistä viimeisteltiin kirveellä veistäen, jotta ne saatiin sovitettua kokonaisuuteen. Lopuksi päälle levitettiin hiekkaa, joka toimii lattian saumausaineena.

Koska korjaus tehtiin vanhaa kunnioittaen eikä haluttu vain uusia kaikkea, aluksi luotiin korjauksen säännöt ja periaatteet. Levyhallissa haluttiin toimia minimi-interventiolla eli korjata lattia käyttökelpoiseksi mahdollisimman vähillä toimenpiteillä ja säilyttämällä mahdollisimman paljon vanhaa, jotta arvokkaat historialliset kerrostumat ja tunnelma säilyisi. Mietittiin myös, miten uusien ja vanhojen osien rajapinta toimii eheyden kärsimättä. Kaikkiaan lattiasta avattiin noin 90m2 eli noin neljäsosa, josta 60m2 korvattiin uusilla puupölkyillä ja loput ladottiin uudestaan vanhoilla, käyttökelpoisilla pölkyillä.

Hallissa on ollut konepajatoimintaa, johon puupölkkylattia sopii hyvin. Lattia on tiiviiksi ladottuna kestävä mutta vaikkapa sorvausterien tai muiden työkalujen pudotessa lattialle työkalut eivät mene rikki. Nykyisessä käytössä lattian odotetaan kestävän erittäin hyvin. Hallissa ajaa isoja koneita, joiden kääntyvät renkaat aiheuttavat suurimman rasituksen, jota minimoidaan suojaamalla lattia tällöin vanerilevyillä.

Työtä tekivät ammattilaiset Suomenlinnan hoitokunnasta ja Restartin Oy:stä.